Clicks367
Daniel_111
(24) JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.More
(24) JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD.

Projednávání novely zákona o registrovaném partnerství 13. června 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.