Bob
Głosowanie nr 73 dnia 24-06-2021 Wyniki imienne posłów Konfederacja - youtube.com/watch?v=rNd8gavUYDs

sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=5 - głosowanie Konfederacji

sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9 - głosowanie