Wspaniałomyślność i litość Dawida względem okrutnego króla Saula

Wielkie było męstwo i wspaniałomyślność Dawida względem Saula który później postradał zmysły i chciał go zabić. Saul był podejrzliwy, miał obsesję …
MementoMori+++
Człowiek z obozu , z otoczenia Saula który zabił Saula, widać że jest dumny z tego że zabił Saula. Widać to zwłaszcza wtedy gdy Dawid pyta skąd jest, a tamten nie odpowiada na pytanie, tylko mówi kim jest, że jest synem osadnika amalekickiego. Łatwo mu przyszło zabić króla Saula i jeszcze przychodzi do Dawida. Być może ten amalekita wiedział co się działo pomiędzy Saulem a Dawidem dlatego mogło …More
Człowiek z obozu , z otoczenia Saula który zabił Saula, widać że jest dumny z tego że zabił Saula. Widać to zwłaszcza wtedy gdy Dawid pyta skąd jest, a tamten nie odpowiada na pytanie, tylko mówi kim jest, że jest synem osadnika amalekickiego. Łatwo mu przyszło zabić króla Saula i jeszcze przychodzi do Dawida. Być może ten amalekita wiedział co się działo pomiędzy Saulem a Dawidem dlatego mogło mu się wydawać że jest bohaterem i że zabił prześladowce Dawida. Ten amalekita niewątpliwie byłby dziś zwolennikiem eutanazji i symbolem osoby które z pozorów osądzają sytuacje i same dokonują wyroków mieszając się do cudzych spraw, wojen.

2 Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. 3 Dawid zapytał go: «Skąd przybywasz?» Odpowiedział mu: «Ocalałem z izraelskiego obozu». 4 Rzekł do niego Dawid: «Opowiedz mi, proszę, co się tam stało?» Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan. 5 Dawid wypytywał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: «Skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan6 Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: «Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił oparty na swej włóczni, gdy tymczasem dosięgały go rydwany i jeźdźcy. 7 Rozejrzał się i spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie. Odpowiedziałem: "Jestem".
8 Zapytał mnie: "Kim jesteś?" Odrzekłem: "Jestem Amalekitą". 9 Rzekł mi: "Podejdź, proszę cię, i dobij mię, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we mnie całe życie". 10 Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na głowie, i naramiennik. Przynoszę to memu panu».

13 Odezwał się Dawid do młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: «Skąd ty jesteś?» Odparł: «Jestem synem osadnika amalekickiego». 14 Powiedział do niego Dawid: «Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca Pańskiego?»