Clicks1.2K
Orędzia

ORĘDZIE KRÓLOWEJ POLSKI NA CZAS UCISKU "POLSKA ZWYCIĘŻY WSZELKIE ZŁO"- do siostry Anny z 3 maja 2021

Maryja: Dzieci Moje Umiłowane. Ja jestem Królową Polski, Królową Polskiego Narodu.
Co to oznacza?
To oznacza wasze wielkie uprzywilejowanie, gdyż kraj, który jest w Mojej opiece, zwycięży wszelkie zło, gdy wierny Bogu pozostanie.
Co znaczy być wiernym w tych czasach próby?
Wiernym być, nie znaczy to, że każdego dnia wypełniamy swoje obowiązki i wywiązujemy się z modlitw, a także pościmy i prowadzimy ofiarne życie.
Wierność, to całkowite oddanie Bogu i przyjmowanie z ufnym sercem Jego wyroków.
Czy wierności dochowacie, gdy wasze życie będzie zagrożone?
Wierność, to postawa życia, to świadectwo życia według Ewangelii.
Wierność, to miłość do Boga, a także umiłowanie Jego praw i przykazań.
Wierność, to pragnienie wypełnienia wszystkiego, co Bóg przykazał.
Wierność swemu powołaniu, wierność w codziennych obowiązkach, wierność w misji, którą Bóg nam powierzył.
Szatan teraz próbuje zwieść was z drogi, zniechęcić, a także wprowadzić w pułapkę.
Ważne jest, byście trwali na rozmowie z Bogiem, a także znajdowali czas na Adorację Boga w Najświętszym Sakramencie.
Płaszcz Mój otacza nadal całą Polskę i każdego z was z osobna. Jednak walka wciąż trwa i toczy się o każdą duszę. Dlatego nie ustawajcie w niczym i módlcie się za siebie nawzajem, za rodziny, za cały naród Polski i wszystkie dusze, by wytrwały w wierności Bogu. Pragnę wam podziękować za wasz trud, za waszą modlitwę, ofiary i posty.
Przychodźcie do Mojego Syna i pocieszajcie Jego Serce. Pocieszajcie Serce Boga Ojca Wszechmogącego. I Moje Serce pragnie waszego pocieszenia.
Miłość pragnie wzajemności, i w wasze serca będzie wlana miłość Boża, a łaska pocieszenia będzie wam dana. Radość jest darem dla duszy nawróconej, zaś szczęście jest darem dla dusz, co pełnią Bożą wolę.
Niech łaska Boża prowadzi was po prostej drodze. Trwajcie w miłości Boga, dbajcie, by szata waszej łaski była zawsze czysta, bo czas ten przejdzie tylko dusza prawa.
Ja jestem Królową Polski, ale przede wszystkim waszą Matką. Pragnę, byście przeszli czas ucisku w radości i zaufaniu Bogu. Któż jak Bóg!
Niech wola wasza będzie umocniona łaską Boga, a Miłosierdzie Boże będzie ratunkiem dla dusz, co się gubią i idą złą drogą. Przygarniam was, Moje dzieci, swoim płaszczem miłości i opieki. Pragnę was pocieszyć, by dusze wasze szły drogą Bożą w nadziei.
Ufajcie i wierzcie Mojemu Synowi, i czyńcie wszystko, co wam powie.

Dalsza cześć orędzia do siostry Anny przeczytasz klikając link poniżej

ORĘDZIE KRÓLA DLA POLKI I POLAKA-Teraz jest czas oczyszczenia narodu P…