Clicks454
Libor Halik
2

Zavraždili 1 českou ženu, aby uměle oplodnili druhou a chlubí se tím

Je mi z jejich pokryteckého chlubení na zvracení. Tvrdí: "Žena, která v srpnu (2019) porodila, trpěla vrozeným chyběním dělohy a dárkyní její transplantované dělohy byla žena s mozkovou smrtí." L: Avšak termín mozková smrt je podvod, který umožňuje mozkově dočasně spícího pacienta zavraždit. Ač nadpisy v novinách vypadají pěkně: "V Česku se narodilo první dítě ženě s transplantovanou dělohou." domaci.ihned.cz/c1-66642910-v-c… "Lékařský zázrak? V Motole se narodilo dítě z transplantované dělohy" eurozpravy.cz/…/lekarsky-zazrak…
Nedělejme si iluze o těch lidech, kteří mezinárodně vládnou současnému světu! Viz: Veřejná zpověď bývalého téměř satanisty Ronalda Bernarda

Platí přikázání Boží: Nezabiješ (ve smyslu nezavraždíš, nikoliv ve smyslu, že nesmíš popravit usvědčeného vraha)

Výjimečně dělají transplantace dělohy, aniž by zavraždili. Je to v tomto případě: "První transplantaci dělohy v ČR provedli lékaři z IKEM 30. dubna 2016. Pacientkou byla třicetiletá žena s vrozenou vadou, která jí neumožňovala mít dítě, a dárkyní její třiapadesátiletá matka."

MUDr. Cicera G. Coimbru, M.D., PhD. 20.5.2019 vo Vatikáne prehovoril: Medicínska mafia podvodne odoberá orgány kvôli zisku. Dr. Coimbra vysvetlil, ako bol zhruba pred 60 rokmi vynájdený koncept „mozgovej smrti“, hoci neexistoval „žiadny predbežný vedecký výskum“, ktorý by ho podporoval. Hoci sa kedysi, aspoň v počiatkoch, verilo, že zníženie prítoku krvi do mozgu vedie ku komatóznemu stavu, spôsobujúcemu „nezvratné“ poškodenie mozgu, najmenej od 80. rokov minulého storočia vieme, že to v skutočnosti nie je pravda. Ukazuje sa, že dokonca aj pri o 50 % zníženom prítoku krvi sa mozog len dočasne „odmlčí“ – čo znamená, že v istom bode v budúcnosti sa môže „zobudiť“. Koncom 90. rokov tento jav dokonca dostal aj pomenovanie: ischemický polotieň (penumbra). Povedané inak, vtedy sa dokázalo, že takzvaná „mozgová smrť“ je iba mýtus. „Tieto koncepty, o ktorých vám rozprávam, hoci boli publikované, nie sú na lekárskych fakultách súčasťou učebníc,“ hovorí Dr. Coimbra. „Nie sú k dispozícii na lekárskych stretnutiach. Nenájdete ich na lekárskych konferenciách.“ Hoci niektorí zdravotnícki profesionáli poznajú pravdu a v rozhovore medzi štyrmi očami by ju zrejme priznali, Dr. Coimbra hovorí, že v konečnom dôsledku „nechcú vŕtať do transplantačných systémov“, ktoré, presne ako konvenčný rakovinový priemysel, sú „dobre kontrolovanými systémami“ so šírenou propagandou. „Transplantačný systém je bohatý; je mocný,“ priznal Dr. Coimbre. „Sú všade v zdravotníckej komunite. Sú v lekárskych radách a lekárskych akadémiách; všade Mnohí komatózni pacienti, ak nie väčšina, podľa Dr. Coimbru vôbec žiadne poškodenie mozgu nemajú. Podľa neho by sa dali ľahko oživiť, keby lekári jednoducho len nahradili tri základné hormóny, z ktorých dva sú hormóny štítnej žľazy a nadobličiek. Bez týchto hormónov sa komatózni pacienti typicky rútia „do pohromy“, hovorí – a takto vo všeobecnosti veci prebiehajú. Ani tieto vedomosti sa však v tradičnej lekárskej profesii neučia, „mozgovo mŕtvi“ pacienti preto ďalej zbytočne umierajú a ich orgány sa ďalej zbytočne využívajú – a to všetko iba kvôli zisku. „Len v samotných USA znamenal v roku 2016 systém transplantácií obchod v objeme približne 25 miliárd dolárov,“ tvrdí Dr. Coimbra, dodávajúc, že transplantačný priemysel je „veľký biznis“. Pre dokázanie svojho tvrdenia, že nahradenie hormónov často rieši „mozgovú smrť“, Dr. Coimbra vyrozprával príbeh 15-ročného dievčaťa, ktoré po podaní príslušného režimu náhradných hormónov začalo takmer okamžite javiť známky mozgovej činnosti. „O dôležitosti nahradenia hormónu štítnej žľazy a o tom, ako liečiť poranenia mozgu, sa na stretnutiach venovaných poraneniam mozgu, nehovorí,“ vraví Dr. Coimbra. „Ani jedna jednotka intenzívnej starostlivosti na svete nenahrádza hormóny štítnej žľazy – aspoň ja o žiadnej neviem.“ www.badatel.net/uznavany-neurol… Anglicky: www.lifesitenews.com/news/neurologist-exp… Doctor Cicero G. Coimbra, MD PhD, a neurologist and professor of neuroscience at the Federal University of São Paulo, Brazil
2.5.2015 prehovoril neonatológ a pediater Dr. Paul A. Bryne: Mozgová smrť neexistuje, transplantácie orgánov sú vražda. Existuje 14 reflexov mozgového kmeňa. Pri stanovovaní mozgovej smrti sa pritom prihliada len na 6 z nich. Pred nejakým časom sa zvykli merať mozgové vlny. Avšak v jednej štúdii skúmali 9 „mozgovo mŕtvych“ ľudí, no testy zaznamenali mozgové vlny u dvoch z nich. Od tohto testu sa napokon upustilo, pretože transplantačnému biznisu nepasoval do karát. Ďalším problémom je takzvaný apnea test, keď pacientovi vypnú umelú pľúcnu ventiláciu až na 10 minúť, čo spôsobí prudký nárast oxidu uhličitého v krvi a následne vyvolá opuch mozgu a jeho ešte väčšie poškodenie. To potom lekári prezentujú ako „dôkaz“ mozgovej smrti. Apnea test by preto žiadny rodinný príslušník nemal lekárom povoliť vykonať na ich blízkom. „Mozgová smrť nie je skutočná smrť,“ pokračuje. „Transplantácie orgánov sú skutočným dôvodom, prečo bol tento pojem umelo vymyslený“. Uvedený termín sa do medicíny zaviedol po prvej transplantácii srdca v roku 1967. Tá bola vykonaná v Južnej Afrike, no už pár dni po nej došlo k ďalšej, tentoraz v New Yorku, kde transplantovali srdce zo živého 3 dňového bábätka s mentálnou retardáciou do iného 18 dňového bábätka. Prezentovalo sa to vtedy tým spôsobom, že dieťa so zdravým mozgom, no chorým srdcom, si zaslúži žiť viac než síce zdravé dieťa, no s retardáciou. Oni ho jednoducho ešte živé bezcitne naložili do ľadu, aby mu spomalili metabolizmus a pripravili na transplantáciu. Potom mu normálne za živa odobrali srdce a transplantovali ho do toho druhého dieťatka. Operácia sa bohužiaľ nepodarila a obe deti zomreli. Vtedy išlo nielen o nemorálnu, ale dokonca i nelegálnu operáciu. No a preto, aby lekári tento svoj zločin ospravedlnili, zasadlo konzílium a v roku 1968 navrhli zaviesť pojem „mozgová smrť“. Časom sa definícia tohto pojmu pritom mnohokrát menila a rôzne predefinovávala, aby sa odoberanie orgánov čo najviac uľahčilo. „Žiadny vitálny orgán nedokážete získať z mŕtvoly. Keď ste už skutočne mŕtvy, žiadne orgány sa už odoberať nedajú“. Dr. Bryne uvádza, že existujú prípady úplného zotavenia sa pacienta, aj po vyhlásení takzvanej „mozgovej smrti“. Príkladom je muž menom Zach Dunlap. ...Zach nie je jediný takýto prípad. Celkovo bolo doteraz zaznamenaných vyše 175 známych prípadov „mozgovo mŕtvych“ ľudí, ktorí žili ešte dlho po tom, čo ich vyhlásili za mŕtvych. www.badatel.net/dr-byrne-mozgov…
monsko
na tejto stránke je popísaných niekoľko prípadov "mozgovo mŕtvych" osôb, ktoré sa prebrali www.organfacts.net/notdead/index.php
apredsasatoci
Ďalší biznis pre farmaceutický priemysel.