Bos016
1

Katechizm katolicki i Ofierze Mszy Św. (1)- O ofierze w ogóle

Słowo „OFIAROWAĆ” (z łacińskiego offere = oddawać) znaczy w ogóle oddawać komuś coś wartościowego z miłości lub przywiązania ku niemu, wyrzeka …
Anieobecny
Baranek Boży! - piękne i jak wiele mówiące dwa słowa...