Clicks46
lt.news

Ko jis bijo? – „Amoris Laetitia“ teologas priekaištauja Pranciškui

Italijos teologas, dvasios tėvas ir „Amoris Laetitia“ šalininkas Džiovanis Cavalcolis ragina Pranciškų liautis propaguoti „gailestingumą“, kuris skatina ereziją, bedieviškumą, apostaziją, susiskaldymą, palaidumą ir ištvirkusias moralės nuostatas (MarcoTosatti.com, gegužės 28).

Tokiu būdu Pranciškus įtikina nusidėjėlius, eretikus ir nusikaltėlius, kad „Dievas jų nebaudžia“, perspėja Cavalcolis. Nusidėjėliai pradeda tikėti, kad gali ir toliau klaidingai vildamiesi nusidėti, jog vis tiek galiausiai bus išgelbėti.

Skelbdamas gailestingumą tiems, kurie neketina atsiversti, jie tampa dar ciniškesni, nes užsispyrusius ir išdidžius nusidėjėlius „gali sulaikyti tik sunkumai“, pabrėžia Cavalcolis.

Dvasininkas pažėrė kritikos Popiežiui, kad Pranciškus „tyli“ ir nenurodo didžiųjų nuodėmių, kurias skatina atlikti eretikai, ateistai, bedieviškieji, reliatyvistai, laisvieji masonai, komunistai, hedonistai, ištvirkusieji ir sodomitai.

„Ar Pranciškus bijo prarasti prestižą pasaulyje?“ – klausia Cavalcolis.

#newsGlhhiusvsw