Clicks649

Poľsko obmedzuje počet ľudí na verejných Bohoslužbách na päť

Bratislava 24. marca (TK KBS)
Poľsko obmedzuje počet ľudí na bohoslužbách na päť.

"Nariadenie je rozsiahle: obmedzujeme počet ľudí zúčastňujúcich sa na liturgických obradoch, svätých omšiach, na päť ľudí.
Samozrejme, okrem tých, ktorí tieto obrady vykonávajú, kňazov a ľudí, ktorí sa zúčastňujú napríklad na pohreboch,“

povedal poľský minister zdravotníctva Lukasz Szumowski.

Doteraz bola účasť povolená päťdesiatim ľuďom.
„Ak neobmedzíme naše kontakty na minimum, neobmedzíme počet pacientov, nezachránime viac životov. Viem, že je to ťažké, ale žiadam ešte väčšie obmedzenia,“ vyhlásil poľský minister.

Zdroj: www.deon.pl
Dana22
Dana22
Poľsko zachráni jeho KRÁĽ!
Treba sa postiť a modliť.

2016

www.radiovaticana.cz/clanek.php

Poľsko prehlásilo Ježiša Krista za Kráľa svojej krajiny!

Vyznáváme pred Nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie potrebujeme!
Polsko. Polsko dnes při slavnostně prohlásilo za Ježíše Krista za Krále a Pána své země Polsko. Završením Svatého roku milosrdenství a jubilejního roku 1050. výročí „Křtu Polska“ …More
Poľsko zachráni jeho KRÁĽ!
Treba sa postiť a modliť.

2016

www.radiovaticana.cz/clanek.php

Poľsko prehlásilo Ježiša Krista za Kráľa svojej krajiny!

Vyznáváme pred Nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie potrebujeme!
Polsko. Polsko dnes při slavnostně prohlásilo za Ježíše Krista za Krále a Pána své země Polsko. Završením Svatého roku milosrdenství a jubilejního roku 1050. výročí „Křtu Polska“ byl v Polsku dnešní Akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána. Slavnost probíhala na poutním místě Božího milosrdenství v Krakově – Łagiewnikach za přítomnosti mnoha polských biskupů, kněží a vládní delegace v čele s prezidentem Andrzejem Dudou.
Homilii pronesl opolský biskup Andrzej Czaja, který je v rámci polského episkopátu předsedou tzv. intronizačních hnutí. Právě tato lidová hnutí inspirovaná mystičkou 20. století Rozalií Celakównou (1901-1944) stojí na počátku myšlenky prohlášení Ježíše Krista za Krále Polska. „Nedopusťme, aby jediným plodem dvojího jubilea Milosrdenství a Křtu Polska, byl jakýsi zápis v kronikách a letopisech – řekl biskup Czaja. – Nesmíme dále postupovat směrem, který znamená vzdalovat se od Boha. Změny však nepřinese pouhé vyhlášení Jubilejního Aktu. Je nutné započít dílo proměny a uspořádat života podle Boží vůle, řídit se Ježíšem a Jeho evangeliem,“ řekl biskup Czaja.
Slavnostní prohlášení vykonal před vystavenou Nejsvětější svátostí předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanisław Gądecki:
„Vyznáváme před nebem a zemí, že Tvé kralování potřebujeme. Vyznáváme, že Ty jediný máš nad námi svaté a nikdy nehasnoucí právo. Proto s pokorou skláníme své hlavy před Tebou, Králi Všehomíra, uznáváme Tvé panování nad Polskem a celým našim národem, žijícím ve vlasti i ve světě.“ – Stojí v textu „jubilejního aktu“.
Zítra na Slavnost Krista Krále, bude Jubilejní akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána přečten ve všech polských farnostech.
2 more comments from Dana22
Dana22