01:06:55
Zjavovala sa mi sv.Faustina - Silvano Tosso - Exkluzivne Svedectvo (slovensky dohovor za rodinu)More
Zjavovala sa mi sv.Faustina - Silvano Tosso - Exkluzivne Svedectvo
(slovensky dohovor za rodinu)
Bratia a sestry shares this
137
Bratia a sestry
veľmi dobré, odporúčam pozrieť každému