Clicks3.2K
Stylita
12
Serafim Sarovský - ruský asketa a prorok. Svatý Serafim Sarovský (1. srpna/19. července 1754 nebo 1759) – (14. ledna/2. ledna 1833), občanským jménem Prochor Mošin (Прохор Мошнин), patří k nejvíce …More
Serafim Sarovský - ruský asketa a prorok.

Svatý Serafim Sarovský (1. srpna/19. července 1754 nebo 1759) – (14. ledna/2. ledna 1833), občanským jménem Prochor Mošin (Прохор Мошнин), patří k nejvíce uctívaným ruským mnichům a mystikům pravoslavné církve. Je považován za jednoho z největších starců (duchovních otců) 19. století. Učil o sebeobětování,kontemplaci a o pojetí křesťanského života jako o cestě k přijetí Svatého Ducha. Serafim byl kanonizován Ruskou pravoslavnou církví roku 1903. Datum úmrtí je vzpomínáno jako jeho velký svátek. Jeho uctívání je rozšířeno i mimo pravoslavnou církev; Papež Jan Pavel II. o něm mluví jako o svatém ve své knize, Překročení prahu naděje. Většinu toho, co o něm dnes víme, o něm napsalo jedno z jeho "duchovních dětí", Nikolaj Motovilov. Jedním z nejslavnějších výroku svatého Serafima, poměrně dobře známým mezi pravoslavnými věřícími, je: "Získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu."
"Splnivše přikázání, očekávej pokušení; láska ke Kristu se totiž zkouší těžkostmi."
zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Serafim_Sarovský
www.youtube.com/watch
Stylita
Pán se stará o naše spasení. Ale vrah lidského rodu ďábel, stará se o to, aby člověka přivedl do zoufalství a beznaděje. Jidáš – zrádce, byl malomyslný a nezkušený v boji a proto nepřítel, když viděl jeho zoufalství a beznaděj, tak na něj zaútočil a přinutil jej, aby se oběsil. Avšak Petr – kámen pevný, když upadl do hříchu, jakožto zkušený v boji, nepodlehl zoufalství, neztratil ducha, prolil …More
Pán se stará o naše spasení. Ale vrah lidského rodu ďábel, stará se o to, aby člověka přivedl do zoufalství a beznaděje. Jidáš – zrádce, byl malomyslný a nezkušený v boji a proto nepřítel, když viděl jeho zoufalství a beznaděj, tak na něj zaútočil a přinutil jej, aby se oběsil. Avšak Petr – kámen pevný, když upadl do hříchu, jakožto zkušený v boji, nepodlehl zoufalství, neztratil ducha, prolil hořké slzy z vřelého srdce a nepřítel, když je spatřil, jako ohněm pálený do očí, utíkal od něj daleko s bolestivým křikem.
Ctihodný Serafim Sarovský
Stylita
"Radosti moje! Abychom si zachovali duševní pokoj, musíme od sebe odhánět zármutek a snažit se mít radostného ducha."
(sv. Serafím Sárovský)
dusanharvilik shares this
3
Svaty.

serafin