Clicks61

Prechod

Prechod - 3. mája 2021 - Ježišove slová aj k nám

Ste v čase prechodu. Všetko má svoj Čas. Nebuďte úzkostliví kvôli ničomu Ani nezúfajte. Ja Úplne Riadim. Moja Vôľa sa Stane na Zemi tak ako je v Nebi. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, Kedy Chcem, ako to bolo Predpovedané Mnou, Jediným, Ktorý Poznám Koniec Od Začiatku, pretože Som Začiatok i Koniec všetkých Vecí a Som Večný. Všetko je to Biblické.

Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako Veci Budú či Nebudú Vypracované aj v tomto čase prechodu, potom Nebudete Sklamaní. Modlite sa a Hľadajte Ma stále viac a viac. Odhaľujem Mystériá, Nové a Skryté Veci, ako Chcem a Kedy Chcem. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robím veci Nemožné, Nadprirodzené, Neobyčajné a Bezprecedentné, Mojou Cestou, pretože toho Som Schopný a Úplne Riadim.

satan, váš protivník a jeho nasledovači veria, že dokážu a že Mi môžu prekážať a zastaviť Ma od Uskutočnenia Mojej Vôle. Sú pochabí a Neuspejú. Ja Som Všemocný. Oni môžu robiť len to, čo im Dovolím. Som Nekonečný a Všemohúci. Dôverujte Môjmu Plánu, ten sa Rozvinie.

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní a Trpezlivo čakajte počas tohto času prechodu. Budú tu i Zmeny. Naslúchajte Mi a Poslúchajte Ma a Čiňte, čo Poviem každému z vás, aby ste teraz Robili. Dávam vám vaše vlastné Poverenia, Inštrukcie a Usmernenia, aby ste Splnili To Čo Chcem, aj počas tohto času prechodu. Slúži na to, aby sa Moja Pravá Cirkev pripravila, získala výbavu a nachystala na to, čo ešte Príde. Prejavím Seba Vo vás a Cez vás spôsobom, aký tu dosiaľ ešte nikdy nebol. Väčšie Skutky budú Učinené počas tohto času a to všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Moja Pravá Cirkev bude Konať ako Ja Chcem. Budete v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Len Moja Vôľa bude Učinená.

youtube.com/watch?v=GABDstpXrac
Public domain