Clicks583
Neotvárajte Dvere (2. októbra 2018) Rovnako ako by ste nemali otvoriť dvere vášho domu žiadnemu cudzincovi, nesmiete otvoriť dvere vášho srdca zlu. Ak otvoríte, oni vstúpia a zničia vás. Ak otvárate …More
Neotvárajte Dvere

(2. októbra 2018)

Rovnako ako by ste nemali otvoriť dvere vášho domu žiadnemu cudzincovi, nesmiete otvoriť dvere vášho srdca zlu.

Ak otvoríte, oni vstúpia a zničia vás. Ak otvárate vaše srdce pokušeniu, chtíču, závisti, žiarlivosti, zlým túžbam, hnevu, pýche, sebaľútosti, úzkosti, strachu, zverskosti, nenávisti, nevraživosti, pochybnosti a iným démonským vplyvom, potom im dovoľujete vojsť a dávate im legálne práva žiť vo vás.

Oni vás zamotajú a zotročia, aby ste už viac neboli schopní cvičiť vašu slobodnú vôľu. Na konci vás budú kontrolovať a spôsobia, že robíte veci, ktoré nechcete robiť, ktoré zničia váš život a spôsobia, že skončíte v pekle.

Ježiš povedal: "Pravdivo, pravdivo, vravím vám, každý kto sa dopúšťa hriechu, je otrokom hriechu." Ján 8:34.

Mzda hriechu je smrť. Ježiš prišiel oslobodiť ľudí z pút hriechu a závislostí.

"Teda ak vás Syn oslobodí, budete skutočne slobodní." Ján 8:36.

Ak prijmete Ježiša a pozvete Ho do vášho života, On vás oslobodí z pút hriechu, ale potom musíte odmietnuť a vyhostiť tie zlé sily, ktoré ste pozvali do vášho srdca.

Keď vás raz Ježiš oslobodil a ak otvoríte dvere diablovi a jeho démonom, vstúpia dnu a opäť vás zotročia, a budete na tom horšie ako predtým.

Ježiš povedal: "43 Teda keď nečistý duch vyjde z človeka, prechádza po vyschnutých miestach hľadajúc odpočinok, a nenachádza ho. 44 Potom si povie: Vrátim sa do môjho domu, skade som prišiel; a keď príde, nájde ho neobývaný, zametený a usporiadaný. 45 Potom ide a priberie si so sebou sedem ďalších duchov, skazenejších než je sám a vstúpia a žijú tam; a posledný stav toho človeka sa stáva horším ako bol prvý. Takto to bude aj s touto zlou generáciou." Matúš 12:42.

Preto kresťanskí veriaci, ktorí kedysi prijali Ježiša, boli oslobodení od pút hriechu, a potom otvorili dvere hriechu, často sa stávajú horšími hriešnikmi, než boli predtým.

Mnohí sú zvádzaní aby si mysleli, že sú zachránení, hoci aj keď sa vrátia k hriechu.

Zahynú, ak nenájdu pokánie a vyslobodenie zo svojho hriechu.

Ak hrešíš, budeš spálený. Žiadni hriešnici nevstúpia do neba. Neotvárajte dvere satanovi.

Ak ste sa opäť stali zapletení v hriechu a závislostiach, potrebujete bežať späť k Ježišovi.

Jedine Ježiš vás môže oslobodiť.

Apoštol Jakub napísal: "Poddajte sa, teda, Bohu. Odporujte diablovi a on od vás utečie. 8 Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Umyte si vaše ruky, vy hriešnici, a očistite vaše srdcia, vy dvojakej mysle. 9 Rmúťte sa, žiaľte a plačte. Zmeňte váš smiech na ziaľ a radosť na zronenosť. 10 Pokorte sa pred Pánom a On vás povznesie." Jakub 4:7

Neotvárajte dvere satanovi. Nebuďte prispôsobení svetu. Nesledujte televíziu a filmy. Nesledujte pornografiu.

Nepodieľajte sa na rovnakej nezmyselnej hriešnej zábave, akú robia hriešnici, v pijanstve a zábavách.

Nemárnite vaše peniaze na športy. Nehrajte sa videohry. Diabol vás lapí do pasce. Buďte svätí. Vyhnite sa pokušeniu. Udržte si vašu myseľ čistú, vyhraďte ju pre Ježiša.

V Jakubovi 4:4 čítame: "Vy cudzoložnice! Či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto si teda volí byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. 5 Alebo si myslíte, že Písmo vraví bezdôvodne, že až po závisť si žiada Ducha, ktorému spravil v nás príbytok?"

Ak otvárate dvere diablovi, on vstúpi a zničí vás a skončíte v pekle. Pozvite dnu Ježiša, pozvite Jeho Svätého Ducha, aby prebýval vo vás. Modlite sa, hľadajte Ho, naslúchajte Mu, nasledujte a poslúchajte Ho. Vyhraďte sa pre Ježiša a robte to, čo je Mu potešiteľné.

Zostávajte s Ježišom a zostanete slobodní. Neotvárajte dvere satanovi. Nech vás Ježiš žehná.

Ježiš Kristus je živý a peklo je reálne.

Som tu, aby som vám predstavil Ježiša Krista, aby ste Ho mohli poznať, nasledovať Ho a mať večný život.

Prihláste sa na môj kanál, aby ste sa naučili viac o Ježišovi.

Nech vás Ježiš žehná.
Public domain
Adriána Mikulová shares this
3