Wzrasta liczba przypadków reaktywacji wirusa ospy wietrznej po wstrzyknięciu COVID-19

Lekarze i naukowcy zaobserwowali wzrost liczby reaktywacji wirusa ospy wietrznej, znanego jako wirus varicella-zoster (VZV), po podaniu zastrzyków …
olek19801
Pierwsze odszkodowanie za zgon spowodowany przyjęciem szprycy
nczas.com/…zkodowanie-za-zgon-spowodowany-przyjeciem-szprycy/
olek19801
Diabelska firma mydli oczy:
Firma Pfizer sklasyfikowała prawie wszystkie poważne zdarzenia niepożądane jako „niezwiązane ze szczepionkami”
Opisy przypadków zawarte w dokumentach badań klinicznych firmy Pfizer, opublikowanych 1 czerwca przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, ujawniają tendencję do klasyfikowania prawie wszystkich zdarzeń niepożądanych – a w szczególności ciężkich zdarzeń …More
Diabelska firma mydli oczy:

Firma Pfizer sklasyfikowała prawie wszystkie poważne zdarzenia niepożądane jako „niezwiązane ze szczepionkami”

Opisy przypadków zawarte w dokumentach badań klinicznych firmy Pfizer, opublikowanych 1 czerwca przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, ujawniają tendencję do klasyfikowania prawie wszystkich zdarzeń niepożądanych – a w szczególności ciężkich zdarzeń niepożądanych – jako „niezwiązanych” ze szczepionką.

Najnowsza publikacja amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotycząca szczepionek Pfizer-BioNTech COVID-19 ujawnia liczne przypadki uczestników, u których wystąpiły poważne zdarzenia niepożądane podczas badań fazy III. Niektórzy z tych uczestników wycofali się z prób, niektórzy zrezygnowali, a niektórzy zmarli.
Pamięć podręczna dokumentów na 80 000 stron zawiera obszerny zestaw formularzy raportów przypadków (CRF) z badań fazy 3 firmy Pfizer przeprowadzonych w różnych lokalizacjach w USA, a także inną dokumentację dotyczącą uczestników badań szczepionek Pfizer-BioNTech w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
FDA 1 czerwca opublikowała dokumenty, które odnoszą się do awaryjnego zezwolenia na użycie szczepionki (EUA), w ramach nakazanego przez sąd harmonogramu ujawnienia wynikającego z przyspieszonego wniosku o wolność informacji (FOIA) złożonego w sierpniu 2021 r.
Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), grupa lekarzy i pracowników służby zdrowia, złożyła wniosek FOIA.

CRFs pokazują zgony, poważne reakcje na szczepionki podczas prób fazy III
CRFs zawarte w dokumentach z tego miesiąca zawierają często niejasne wyjaśnienia konkretnych objawów doświadczanych przez uczestników badania.

Ujawniają również tendencję do klasyfikowania prawie wszystkich zdarzeń niepożądanych – a w szczególności ciężkich zdarzeń niepożądanych (SAE) – jako „niezwiązanych” ze szczepionką.

Na przykład:
Kobieta po pięćdziesiątce ( numer randomizacji 86545 ), która uczestniczyła w badaniu w Sterling Research Group w Cincinnati w stanie Ohio, zmarła z powodu zawału mięśnia sercowego 4 listopada 2020 roku. Otrzymała dwie dawki szczepionki we wrześniu 10 i 29 września 2020 r.

Pacjent miał w wywiadzie przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych oraz zaburzenia koncentracji uwagi. Jej śmierć została wymieniona jako „niezwiązana” ze szczepionką, a zamiast tego została przypisana „nadciśnieniowej chorobie sercowo-naczyniowej”.

Kobieta w wieku około 50 lat ( numer randomizacji 220496 ), która brała udział w badaniu w Centrum Medycznym Szpitala Dziecięcego w Cincinnati, zmarła z powodu zatrzymania krążenia w dniu 21 października 2020 r. Jednak jej śmierć została wskazana jako „niezwiązana” z jej szczepieniami (co miało miejsce 30 lipca 2020 r. i 20 sierpnia 2020 r.), ponieważ „wystąpiło 2 miesiące po ostatnim otrzymaniu agenta badania”, zgodnie z jej CRF.
Wywiad medyczny uczestnika obejmował otyłość, założenie rękawa żołądkowego, refluks żołądkowo-przełykowy, bezdech senny, częstoskurcz nadkomorowy, niedoczynność tarczycy, depresję i astmę.
Mężczyzna po 60. roku życia ( numer randomizacji 221076 ), który brał udział w badaniu prowadzonym przez grupę badawczą Ventavia z siedzibą w Teksasie, zmarł z powodu zawału mięśnia sercowego 28 listopada 2020 r. Dwie dawki szczepionki otrzymał w lipcu 31, 2020 i 19 sierpnia 2020.

Uczestnik miał historię medyczną, która obejmowała przebyty zawał mięśnia sercowego, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, lęk, obustronny ból biodra, cukrzycę typu 2, zatrzymanie płynów, dusznicę bolesną (przerywaną), zespół niespokojnych nóg, niedobór witaminy D, uzależnienie od tytoniu i założenie stentu do tętnicy wieńcowej w 2017 roku.

Według CRF doznał zawału mięśnia sercowego 27 października 2020 r., a następnego dnia zdiagnozowano u niego zapalenie płuc. Chociaż obie diagnozy zostały sklasyfikowane jako „poważne” w jego CRF, obie zostały wymienione jako „niezwiązane” ze szczepieniem, przy czym infekcję mięśnia sercowego przypisano „nieudanemu stentowi sercowemu”, a zapalenie płuc po prostu przypisano „zakażeniu”.
U nastoletniej kobiety ( numer randomizacji 104650 ) zdiagnozowano zakrzepicę żył głębokich prawej kończyny dolnej 15 listopada 2020 r., która nadal trwała do 29 marca 2021 r., w dniu CRF. Była hospitalizowana, a jej stan został sklasyfikowany jako „poważny”, ale wskazano jako „niezwiązany” ze szczepionką, zamiast tego przypisano „złamaniu”, które miało miejsce przed jej szczepieniem 11 września 2020 r.

Pacjent miał historię choroby obejmującą astmę, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, chorobę Charcota-Marie-Tootha i otyłość.
Mężczyzna po siedemdziesiątce ( numer randomizacji 227629 ) uczestniczący w badaniu klinicznym w Clinical Neuroscience Solutions Inc. (działającym na Florydzie i Tennessee) doznał szeregu zdarzeń niepożądanych po szczepieniach 13 sierpnia i 7 października 2020 r.
Zdiagnozowano u niego COVID-19 30 sierpnia 2020 r., co zbiegło się z kilkoma innymi rozpoznaniami sklasyfikowanymi jako „poważne”, w tym zrostami brzucha (29 sierpnia 2020 r.), zmienionym stanem psychicznym (29 sierpnia 2020 r., trwającym do września 16, 2020) oraz ostrą hipoksyjną niewydolność oddechową (30.08.2020). Te diagnozy wymagały jego hospitalizacji.

Został również wymieniony jako cierpiący na zastoinową niewydolność serca 30 sierpnia 2020 r., ale ta diagnoza została wymieniona jako „niepoważna” i „niezwiązana” ze szczepionką, ale z „wcześniejszą operacją”, bez podania dalszych szczegółów . Podobnie inne poważne zdarzenia niepożądane wymieniono jako związane z „wcześniejszą” lub „poprzednią” operacją lub „jednoczesnym leczeniem niefarmakologicznym”.

Inne „niepoważne” zdarzenia niepożądane wymienione w CRF tego pacjenta obejmują hipokaliemię, niedokrwistość, ostrą niewydolność nerek, posocznicę, hiponatremię, leukopenię, niedrożność jelita cienkiego, zachłystowe zapalenie płuc, łagodny koncentryczny przerost lewej komory Data CRF 29 marca 2021) i infekcja dróg moczowych.
W wywiadzie stwierdzono nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcia, przepuklinę rozworu przełykowego oraz wcześniejsze rozpoznanie resekcji jelita cienkiego, perforacji jelita cienkiego, przepukliny pachwinowej, choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i endoprotezoplastyki (obu kolan).

Mężczyzna po siedemdziesiątce ( numer randomizacji 266982 ) uczestniczący w badaniu w Boston Medical Center doznał szeregu niepożądanych zdarzeń po szczepieniu, w tym zapalenia płuc i obrzęku obwodowego. Otrzymał dwie dawki szczepionki, 2 października 2020 r. i 27 października 2020 r.

Pacjent był hospitalizowany z powodu zapalenia płuc 20 stycznia 2021 r., w zdarzeniu sklasyfikowanym jako „poważne”, ale także jako „niezwiązane” ze szczepionką. Jednak przyczyna jego zapalenia płuc została wymieniona w CRF po prostu jako „niezwiązana ze szczepionką”, podczas gdy jego diagnozę obrzęku obwodowego przypisano „istniejącej neuropatii”.

Podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc zmierzono mu ciśnienie krwi 179/72, tętno osiągało 105 uderzeń na minutę, a saturacja krwi spadła do 92,0. Łącznie w okresie obserwacji odbył trzy wizyty w izbie przyjęć.

W wywiadzie stwierdzono cukrzycę typu 2, alkoholową marskość wątroby, niedoczynność tarczycy, astmę, bezdech senny, nadciśnienie, neuropatię cukrzycową, zastoinową niewydolność serca, uogólnione zaburzenia lękowe, depresję, bezsenność, nadmierne oddawanie moczu, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i HIV-dodatni status.
Odchylenie protokołu wystąpiło również w przypadku tego pacjenta, ponieważ jego dzienniczek nie został aktywowany po podaniu pierwszej dawki szczepionki.

Mężczyzna po czterdziestce ( numer randomizacji 68489 ), który uczestniczył w badaniu w Centrum Medycznym Szpitala Dziecięcego w Cincinnati, doznał przewlekłej białaczki szpikowej 24 września 2020 r., ze stanem trwającym od dnia CRF 29 marca 2021 r. .
Zostało to sklasyfikowane jako „poważne” i „zagrażające życiu” zdarzenie niepożądane, aczkolwiek niewymagające hospitalizacji, ale zostało wymienione jako „niezwiązane” ze szczepieniem, ale z „zmianą genetyczną komórek macierzystych”.

Pacjent został zaszczepiony 26 sierpnia 2020 r. i 17 września 2020 r. i miał historię medyczną astmy i sezonowych alergii. Inne „niepoważne” zdarzenia niepożądane, których doznał, obejmowały leukocytozę i trombocytozę .

U kobiety po czterdziestce ( numer randomizacji 49018 ), która uczestniczyła w badaniu klinicznym w Clinical Neuroscience Solutions Inc., zdiagnozowano kamienie nerkowe 4 stycznia 2021 r.
Zostało to sklasyfikowane jako „poważne” zdarzenie niepożądane, które wymagało hospitalizacji, ale zostało wymienione jako „niezwiązane” ze szczepionką, zamiast tego ponownie związane z „kamieniem nerkowym” (sic!). Dwie dawki szczepionki otrzymała 17 sierpnia 2020 r. i 8 września 2020 r.
U pacjentki zdiagnozowano COVID-19 27 stycznia 2021 r. Jej wcześniejsza historia medyczna obejmowała migrenowe bóle głowy, hipercholesterolemię i torbiel Tarlova.

Kobieta w wieku około 30 lat ( numer randomizacji 53307 ) uczestnicząca w badaniu w Boston Medical Center, która nie miała nic do odnotowania w swojej historii medycznej, doznała urazu barku związanego z podaniem szczepionki (SIRVA) 9 września 2020 r., z utrzymującymi się objawami do 8 lutego 2021 r.
Uraz ten został wymieniony jako związany z drugą dawką szczepionki, którą otrzymała 9 września 2020 r. (wcześniej pierwszą dawkę otrzymała 17 sierpnia 2020 r.).

Kobieta po pięćdziesiątce ( numer randomizacji 260125 ) uczestnicząca w badaniu w Clinical Neuroscience Solutions Inc. cierpiała na ostre zaostrzenie astmy. Objawy pojawiły się w połowie grudnia 2020 r., po szczepieniu 16 września 2020 r. i 5 października 2020 r.
Jej objawy zostały sklasyfikowane jako poważne, ale nie zagrażające życiu i została hospitalizowana. Jednak jej objawy astmy zostały wymienione jako „niezwiązane” ze szczepionką, zamiast tego były związane z „astmą” bez podania dalszych wyjaśnień. 12 stycznia 2021 r. zarejestrowano jej ciśnienie krwi 183/130, a tętno 98 uderzeń na minutę.

Inne mniej poważne zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u pacjenta, obejmowały ból w miejscu wstrzyknięcia, ból ciała, dreszcze i stan podgorączkowy.

Jej wywiad medyczny obejmował zapalenie pęcherzyka żółciowego (i cholecystektomię), przepuklinę dysku, całkowitą histerektomię brzuszną, obustronne wycięcie jajników, obustronne wycięcie jajników, endometriozę, nadciśnienie, hipercholesterolemię, reumatoidalne zapalenie stawów w okresie remisji, astmę, sezonowe alergie, zespół jelita drażliwego i otyłość.

Mężczyzna w wieku około 20 lat ( numer randomizacji 48413 ), który brał udział w badaniu klinicznym w Clinical Neuroscience Solutions Inc., doznał obustronnej zatorowości płucnej 14 grudnia 2020 r., z objawami nadal występującymi na dzień CRF 29 marca 2021 r. .
Zostało to wymienione jako „poważne” zdarzenie niepożądane, które wymagało hospitalizacji, ale zostało przypisane nawykowi vapingu pacjenta i jego „siedzącemu trybowi życia”. Dwie dawki szczepionki otrzymał 13 sierpnia 2020 r. i 2 września 2020 r.

Inne objawy po szczepieniu wymienione u pacjenta obejmowały gorączkę, zmęczenie, ból głowy, dreszcze, wymioty, biegunkę, nowy/pogorszony ból mięśni, nowy/pogorszony ból stawów i obrzęk.
Pacjent miał historię medyczną, która obejmowała podwyższony poziom trójglicerydów, opryszczkę narządów płciowych i sezonowe alergie, a także nawyk vaping.

Wiele poważnych zdarzeń niepożądanych – i kilka zgonów – zarejestrowanych podczas badań fazy 3 jest również widocznych w osobnym, obszernym dokumencie , przekraczającym 2500 stron, katalogującym takie zdarzenia niepożądane.

Dokument ten wymienia szeroki zakres zdarzeń niepożądanych, których doświadczają uczestnicy badania, sklasyfikowanych jako 4 poziom toksyczności — najwyższy i najpoważniejszy taki poziom.
Jednak żadne z działań niepożądanych poziomu 4 (najpoważniejsze) wymienionych w tym konkretnym dokumencie nie jest klasyfikowane jako związane ze szczepieniem.
Zdarzenia niepożądane poziomu 4 wymienione w dokumencie obejmują między innymi następujące, z których wiele wystąpiło u wielu pacjentów:

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
Ostra niewydolność oddechowa
rak nadnerczy
Szok anafilaktyczny
Niewydolność zastawki aortalnej
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Arytmia nadkomorowa
Arterioskleroza
Ropień mózgu
Zatrzymanie akcji serca
Przewlekła białaczka szpikowa
Powikłane zapalenie wyrostka robaczkowego/ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z martwicą
Wrodzona wada serca / anomalia serca
Niedrożność tętnicy wieńcowej
Covid-19 choroba
Zakrzepica żył głębokich
Zapalenie uchyłków
Migrena hemiplegiczna
Udar krwotoczny
Śródmiąższowa choroba płuc
Zawał mięśnia sercowego
Niedociśnienie ortostatyczne/możliwe niedociśnienie ortostatyczne
Zapalenie kości i stawów
Ropień okołookrężniczy
Ropień otrzewnej
Kolka nerkowa
Pęknięcie uchyłka
Niedrożność jelita cienkiego/niedrożność jelita cienkiego
Spontaniczne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej
Krwotok podpajęczynówkowy
Myśli samobójcze (i myśli samobójcze z próbą)
Omdlenie
Cukrzyca typu 2
Nasilenie bólu brzucha

„Zdarzenie bezcenne/„nieznane nieznanego pochodzenia”
Podobnie tylko niewielka liczba działań niepożądanych o poziomie toksyczności 3 została wskazana jako „związana” ze szczepieniem. Takie zdarzenia niepożądane obejmowały, ale nie ograniczały się do następujących, z których niektóre wystąpiły u wielu uczestników badania:

Ból stawów
Wzrost/skok glukozy we krwi
Głuchota/utrata słuchu
Niestrawność
Niedociśnienie
Ból węzłów chłonnych
Powiększenie węzłów chłonnych/obrzęk węzłów chłonnych
Ból mięśniowo-szkieletowy w klatce piersiowej (niesercowy)
Neutropenia
Ból palców/dwustronnych dłoni
świąd
Zespół gorączki/gorączki
Silny ból głowy
Uraz barku związany z podaniem szczepionki
Zaburzenia snu/zaburzenia snu
Częstoskurcz
Pokrzywka
arytmia komorowa
Zawrót głowy

Na stronie 2525 przedmiotowego dokumentu wymieniono również sześć zgonów uczestników badania, wraz z przyczynami zgonu, w tym miażdżycą, zatrzymaniem akcji serca, udarem krwotocznym i zawałem mięśnia sercowego.

Niewielka liczba zdarzeń niepożądanych wymienionych jako związane ze szczepionką jest zgodna z trendem odnotowanym w poprzedniej transzy dokumentów Pfizer-BioNTech , opublikowanych w maju.
Dodatkowy dokument opublikowany w transzy z tego miesiąca zawiera wykaz pacjentów, którzy przerwali swój udział w badaniu III fazy lub których udział przerwali lekarze lub inni pracownicy medyczni.
Podczas gdy wielu pacjentów zostało przerwanych, ponieważ nie można było ich zlokalizować, z polecenia lekarza, z powodu przeniesienia się w inne rejony lub z innych powodów osobistych, wielu pacjentów zakończyło udział z powodu działań niepożądanych, w tym m.in. następujących objawów:

Ostry zawał mięśnia sercowego
Amnezja
Anoreksja
Migotanie przedsionków
Zawał mózgu
Zastoinowa niewydolność serca
Choroba wieńcowa
Głuchota (jednostronna)
Depresja
Stopa cukrzycowa
Perforacja uchyłkowa
Ekspozycja w czasie ciąży
Ból oka
Niestabilność chodu
gruczolakorak żołądka
Krwotok z przewodu pokarmowego
Nadciśnienie
Nieregularne tętno
Utrata smaku i zapachu
bóle mięśniowe
Paraparesis
Parkinsonizm
Stan przedomdleniowy
Zatorowość płucna
gorączka
Obrzęk twarzy
Częstoskurcz
Przejściowy atak niedokrwienny
Pokrzywka
Alergia na szczepionki
Zawrót głowy

W innych przypadkach pacjenci wycofali się z powodu obaw związanych z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa związanymi ze szczepionką lub dyskomfortem przy przyjmowaniu drugiej dawki.

Dokument przeglądu klinicznego rzuca cień na zdarzenia niepożądane podczas badań

W czerwcowym zrzucie dokumentu FDA uwzględniono również 334-stronicowy dokument „przeglądu klinicznego” , który wydaje się, że został zatwierdzony przez FDA 30 kwietnia 2021 r. i który przedstawia „kluczowe dane” z badania fazy 1/2/3 C4591001 , przeprowadzonego w USA, wraz z „wspierającymi” danymi fazy 1/2 z badania BNT162-01, przeprowadzonego w Niemczech.

Dokument ten dotyczy zarówno szczepionki Pfizer-BioNTech, która otrzymała EUA od FDA, jak i szczepionki Pfizer Comirnaty , która uzyskała pełną aprobatę FDA, ale podobno jest prawie niemożliwa do znalezienia w miejscach szczepień w USA
Jak wcześniej informował The Defender , sędzia federalny stwierdził, że szczepionki Pfizer-BioNTech i Pfizer Comirnaty są prawnie różne.
Dokument oceny klinicznej stwierdza:
„BNT162b2 otrzymał tymczasowe zezwolenia na dostawy awaryjne w 28 krajach i warunkowe zezwolenia na dopuszczenie do obrotu w 39 krajach na całym świecie.

„Nazwa produktu dostarczanego w ramach zezwolenia na zastosowanie awaryjne/tymczasowe dla wszystkich odpowiednich regionów to szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19.
„Nazwa produktu dostarczanego na podstawie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich stosownych regionach to COMIRNATY [szczepionka COVID-19 mRNA (modyfikowana nukleozydami)]”.

Dokument stwierdza phmpt.org/…5742-0-0-Section-2.5-Clinical-Overview-reissue.pdf że uczestnikom badania podano jedną z dwóch kandydatów na szczepionki, oznaczone BNT162b1 i BNT162b2 (z których ta ostatnia ostatecznie otrzymała EUA z FDA) lub placebo. Testowano również różne poziomy dawkowania, od 10 μg do 100 μg dla BNT162b1 i od 10 μg do 30 μg dla BNT162b2.
W fazie 1 badania BNT162-01 w przeglądzie klinicznym stwierdzono, że „od 40% do 45% uczestników, którzy otrzymali BNT162b1 i BNT162b2 w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach dawek, zgłosiło jedno lub więcej AE [zdarzenia niepożądane] od dawki 1 do 28 dni ( tj. 1 miesiąc) po dawce 2.”

W tym, co okaże się ogólnym wzorcem w całym przeglądzie klinicznym, powiedziano nam, że „większość AE została uznana przez badacza za niezwiązaną z interwencją w badaniu i o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, a wszystkie AE zostały zgłoszone jako ustąpione”.

Niektóre specyficzne zdarzenia niepożądane podkreślone w tej części przeglądu klinicznego obejmują:

„Wśród biorców BNT162b1, 1 młodszy uczestnik w grupie 10 μg przerwał badanie z powodu umiarkowanego AE złego samopoczucia (uważa się za niezwiązane z interwencją w badaniu) po 1 dawce i 1 młodszy uczestnik w grupie 60 μg przerwał badanie z powodu dawki- ograniczająca toksyczność gorączki po Dawce 1.
„Jeden starszy uczestnik w grupie 20 μg miał SAE ciężkiego omdlenia (uznanego za niezwiązane z interwencją w badaniu) po podaniu dawki 1 i wycofaniu leczenia w ramach badania.
„Wśród biorców BNT162b2, 1 młodszy uczestnik w grupie 10 μg przerwał badanie z powodu umiarkowanego AE zapalenia nosogardzieli (uważanego za niezwiązane z interwencją w badaniu) po Dawce 1.
„Jeden starszy uczestnik w grupie 20 μg miał SAE złamania kostki (uważane za niezwiązane z interwencją w badaniu) po otrzymaniu obu dawek, został wymieniony jako wyzdrowiał i pozostaje w obserwacji”.
W przeglądzie klinicznym stwierdza się również, że „w fazie 1 części badania BNT162-01 nie wystąpiły żadne zgony”.
W przeglądzie dodano, że „od dawki 1 BNT162b2 30 μg do daty ujawnienia, 6 (50,0%) uczestników w młodszej grupie wiekowej i 3 (25,0%) uczestników w starszej grupie wiekowej zgłosiło co najmniej 1 AE”.
W szczególności w tej części badania „dwóch (16,7%) uczestników w młodszej grupie wiekowej BNT162b2 30 μg i 1 (8,3%) uczestnik w starszej grupie wiekowej BNT162b2 30 μg zgłosiło co najmniej 1 ciężkie AE” oraz „w BNT162b2 30 μg młodsza grupa wiekowa, 3 (25,0%) uczestników zgłosiło co najmniej 1 powiązane AE, a 1 (8,3%) uczestnik zgłosił 1 ciężkie SAE.”
Te specyficzne zdarzenia niepożądane, zgodnie z przeglądem, zostały zgłoszone w „klasie układów i narządów (SOC) zaburzeń układu nerwowego (3 [25,0%] uczestników w młodszej grupie wiekowej i 1 [8,3%] uczestnik w starszej grupie wiekowej) , a następnie zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (1 [8,3%] uczestnik w każdej grupie wiekowej). Wszystkie zdarzenia niepożądane według preferowanego terminu (PT) zostały zgłoszone przez nie więcej niż 1 uczestnika.”
W przeglądzie dodaje się, że „od dawki 1 do daty ujawnienia, 1 uczestnik w młodszej grupie wiekowej BNT162b2 30 μg zgłosił ciężkie SAE (zapalenie nerwu), które zostało ocenione przez badacza jako niezwiązane z interwencją w badaniu” oraz „nie było fazy 1 uczestników losowo przydzielonych do grupy BNT162b2 30 μg lub odpowiedniego placebo, którzy zmarli przed datą odcięcia danych 13 marca 2021 r.”

Przegląd wyników badania C4591001
Podczas gdy „przypadki w grupie BNT162b2 i placebo były podobne w grupach wiekowych dla młodszych (9,1% vs 11,1%) i starszych (4,3% vs 8,9%) uczestników, wśród tych, którzy otrzymywali BNT162b2 zamiast placebo, „dwa ciężkie przypadki bólu mięśni i gruczolakorak żołądka (który był również SAE) zgłoszono u 2 uczestników w … młodszej grupie wiekowej, oba ocenione przez badacza jako niezwiązane z interwencją w badaniu.”
Dalej wspomniano, że „jedynym przerwaniem leczenia z powodu AE w tym czasie był uczestnik w młodszej grupie wiekowej BNT162b2, który zgłosił SAE gruczolakoraka żołądka (przerwano badanie w dniu 23 po 1 dawce BNT162b2)”.
Ostatecznie, od dawki 1 do 1 miesiąca po dawce 2 dla uczestników podczas ślepej obserwacji bezpieczeństwa badania C4591001, „liczba ogółu uczestników, którzy zgłosili co najmniej 1 AE i co najmniej 1 powiązane AE, była wyższa w grupie BNT162b2 (30,2 odpowiednio % i 23,9%) w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio 13,9% i 6,0%).”
W szczególności „ciężkie AE zgłoszono odpowiednio przez 1,2% i 0,7% w grupach BNT162b2 i placebo, a zagrażające życiu AE były podobne (0,1% w obu grupach)” oraz „SAE i „AE prowadzące do wycofania zostały zgłoszone przez ≤0,6% i ≤0,2% odpowiednio w obu grupach”, podczas gdy „przerwanie leczenia z powodu powiązanych zdarzeń niepożądanych zgłoszono u 13 uczestników w grupie BNT162b2 i 11 uczestników w grupie placebo (0,1% w obu grupach).”
Ogólnie, jak podano w tej części badania, „w młodszej grupie wiekowej liczba uczestników, którzy zgłosili co najmniej 1 AE od dawki 1 do 1 miesiąca po dawce 2, wyniosła 4233 (32,6%) i 1871 (14,4%) w odpowiednio w grupach BNT162b2 i placebo. W starszej grupie wiekowej liczba uczestników, którzy zgłosili co najmniej 1 AE od dawki 1 do 1 miesiąca po dawce 2, wyniosła 2384 (26,7%) i 1177 (13,2%) odpowiednio w grupach BNT162b2 i placebo.”
W przeglądzie określono, że „najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi w grupie BNT162b2… były ból w miejscu wstrzyknięcia (2915 [13,3%]), gorączka (1517 [6,9%]), zmęczenie (1463 [6,7%]), dreszcze (1365 [6,2) %), bóle głowy (1339 [6,1%]) i bóle mięśni (1239 [5,7%])”, jednak niektóre poważniejsze zdarzenia niepożądane zgłoszone na tym etapie badania obejmowały porażenie twarzy, zaburzenia serca, marskość wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego/ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, kolka żółciowa, kamienie w drogach żółciowych, dyskineza dróg żółciowych, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie nerwu wzrokowego i nadwrażliwość/anafilaksja.
Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z przeglądem, „od dawki 1 do 1 miesiąca po dawce 2, ciężkie AE zgłaszane podczas zaślepionego okresu obserwacji były rzadko zgłaszane u 1,2% biorców BNT162b2 i 0,7% biorców placebo”.
Podczas „okresu obserwacji otwartej”, odnosząc się do okresu, w którym wstępne badanie zostało zakończone, ale uczestnicy są zaproszeni do dalszego przyjmowania badanego leku przez dodatkowy okres, w przeglądzie stwierdzono, że „trzech uczestników pierwotnie przydzielonych losowo do grupy BNT162b2 zmarło podczas obserwacja w ramach otwartej etykiety”.
Podczas gdy jeden z tych zgonów był podobno spowodowany wypadkiem drogowym, pozostałe dwa przypisano przerzutom do płuc i zawałowi mięśnia sercowego. Jednak żaden z tych zgonów „nie został oceniony przez badacza jako związany z interwencją w badaniu”.
Ponadto, zgodnie z raportem, w tym okresie „było 12 006 uczestników, którzy mieli co najmniej 6 miesięcy obserwacji. Wśród nich 3454 uczestników (28,8%) zgłosiło co najmniej 1 AE, a 2245 uczestników (18,7%) zgłosiło co najmniej 1 powiązane AE. Ciężkie AE i SAE zgłosiło odpowiednio 2,1% i 1,6%”.
Przegląd dostarcza danych dla uczestników od dawki 3 (pierwsza dawka BNT162b2) do daty odcięcia danych. Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (IR) wynosiła 6,0 na 100 PY (pacjentolat), ze zgłaszanymi specyficznymi stanami, w tym zatorami płucnymi, zakrzepicą, pokrzywką, udarem naczyniowym mózgu i zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19.
Tutaj przegląd dodaje, że IR dla pierwotnych uczestników placebo, którzy mieli co najmniej 1 zagrażające życiu AE od dawki 3 do daty odcięcia danych, wynosił 0,5 na 100 PY. Tylko jedno takie zagrażające życiu zdarzenie, przypadek reakcji rzekomoanafilaktycznej, uznano za związane ze szczepieniem. Inne zagrażające życiu, poważne zdarzenia niepożądane obejmowały zatrzymanie krążenia i oddychania, martwicę przewodu pokarmowego, zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną.
W raporcie zauważono również: „Było 15 zgonów w grupie BNT162b2 i 14 zgonów w grupie placebo od dawki 1 do daty odślepienia podczas zaślepionego okresu obserwacji kontrolowanej placebo”.
Jednak raport nie wydaje się szczegółowo omawiać przyczyn zgonu w żadnej z grup, poza stwierdzeniem: „Żaden z tych zgonów nie został oceniony przez badacza jako związany z interwencją w badaniu”.
W „Zaślepionym okresie obserwacji od dawki 1 do 1 miesiąca po dawce 2” w grupie BNT162b2 „SAE [poważne zdarzenia niepożądane] były podobne w grupie BNT162b2 (0,6%) i w grupie placebo (0,5%) ”, z trzema SAE w grupie non-placebo uznanych za związane ze szczepionką. Obejmowały one arytmię komorową, powiększenie węzłów chłonnych i SIRVA.
Podczas „okresu obserwacji otwartej” dla „pierwotnych uczestników BNT162b2” raport stwierdza, że „jeden młodszy uczestnik bez historii choroby w przeszłości miał zagrażający życiu SAE zawału mięśnia sercowego 71 dni po dawce 2, który został oceniony przez badacza w związku z interwencją badawczą”.
Jednak pomimo zagrażającego życiu charakteru, stan ten „trwał 1 dzień i ustąpił tego samego dnia”.
Ogólnie „od dawki 1 do 6 miesięcy po dawce 2, podczas zaślepionych i otwartych okresów obserwacji, 190 (1,6%) uczestników w grupie BNT162b2 zgłosiło co najmniej 1 SAE” oraz „liczba uczestników, którzy zgłosili co najmniej 1 SAE wynosił 73 (1,1%) i 117 (2,2%) odpowiednio w młodszych i starszych grupach wiekowych.”
Te SAE zostały sklasyfikowane jako nowotwory, infekcje i infestacje, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, zaburzenia układu oddechowego/klatki piersiowej/śródpiersia oraz urazy/zatrucia/powikłania zabiegowe.
Pierwotny uczestnik placebo, który otrzymał BNT162b2 w dawce 3, doświadczył ciężkiego zdarzenia niepożądanego, które „ocenione zostało przez badacza jako związane z interwencją w badaniu; w szczególności „reakcja rzekomoanafilaktyczna 2 dni po dawce 3” prowadząca do wycofania się uczestnika z badania, pomimo zgłoszonego ustąpienia.

Oddzielny podrozdział raportu dotyczył szczególnie przypadków porażenia Bella i porażenia twarzy wśród uczestników badania. W szczególności „podczas zaślepionego, kontrolowanego placebo okresu obserwacji u 6 uczestników rozwinął się jednostronny paraliż twarzy (porażenie Bella): 4 losowo przydzielono do BNT162b2 (wszyscy mężczyźni), a 2 losowo przydzielono do placebo (1 mężczyzna; 1 kobieta), ” według recenzji.
Jeśli chodzi o czterech zaszczepionych uczestników badania, ich wiek wahał się od 40 do 70 lat, a objawy pojawiały się od trzech do 48 dni po ostatniej dawce. Ich objawy były rejestrowane jako „łagodne do umiarkowanego w nasileniu”, a czas trwania wahał się „od 3 do 68 dni”, a dwa z tych przypadków „uznane przez badacza za związane z interwencją w badaniu”.
Co więcej, „podczas otwartego okresu obserwacji 3 uczestników, którzy otrzymali BNT162b2 w dawce 3 lub 4 (po początkowym losowym przydzieleniu do placebo) doświadczyło paraliżu twarzy”, zgodnie z przeglądem. Wszyscy ci pacjenci byli płci żeńskiej w wieku od 19 do 34 lat. Zdarzenia rejestrowano jako rozpoczynające się od dwóch do ośmiu dni po podaniu trzeciej dawki i „były łagodne do ciężkich”. Jedna sprawa trwała 12 dni, podczas gdy pozostałe dwie sprawy były w toku w dniu zakończenia procesu.
W szczególności, zgodnie z przeglądem, „wszystkie te zdarzenia paraliżu twarzy zostały uznane przez badacza za związane z interwencją w badaniu”.

W przeglądzie dodano: „podczas otwartego okresu kontrolnego dla uczestników pierwotnie przydzielonych losowo do BNT162b2, u mężczyzny w wieku 51 lat porażenie Bella rozwinęło się 154 dni po otrzymaniu 2. dawki”. Nie podano żadnych wskazówek, czy uznano to za związane ze szczepieniem, czy nie.
Od dawki 1 do daty ujawnienia, zdarzenia niepożądane związane z sercem obejmowały „6 ostrych zawałów mięśnia sercowego, 4 grupy zawałów mięśnia sercowego i 1 ostry zespół wieńcowy” w grupie BNT162b2.
Według przeglądu „większość z tych zdarzeń miała początek odległy (tj. > 30 dni później) od otrzymania szczepionki lub placebo. Żadne z tych zdarzeń nie zostało ocenione przez badacza jako związane z interwencją w badaniu”.

Ponadto „był 1 uczestnik w starszej grupie wiekowej BNT162b2 z zapaleniem osierdzia. Zdarzenie miało początek 28 dni po podaniu dawki 2, trwało w dniu odcięcia danych i zostało ocenione przez badacza jako niezwiązane z interwencją w ramach badania.”
Ponadto „w grupie BNT162b2 było 8 przypadków zatorowości płucnej”, oprócz czterech udarów krwotocznych i „2 udarów niedokrwiennych, 4 incydentów naczyniowych mózgu, 2 przemijających ataków niedokrwiennych” w tej grupie oraz „1 przypadek małopłytkowości i 1 przypadek zmniejszenia liczby płytek krwi.”
Ponadto „w grupie BNT162b2 wystąpiło 9 zdarzeń zakrzepowych”, w tym siedem przypadków zakrzepicy żył głębokich, jeden przypadek koagulopatii i jeden przypadek zakrzepicy żył ocznych.
Jeśli chodzi o problemy autoimmunologiczne w grupie BNT162b2, w przeglądzie stwierdzono „zidentyfikowano 10 przypadków chorób autoimmunologicznych”, z których każdy to „autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, reaktywne zapalenie stawów, fibromialgia, toczeń rumieniowaty układowy, łysienie plackowate, łuszczyca, ” i dwa przypadki artropatii łuszczycowej.

W przeglądzie w dużej mierze pominięto ciążę, w której stwierdzono:
„W momencie zakończenia zbierania danych (13 marca 2021 r.) łącznie 50 uczestników, którzy otrzymali BNT162b2, zgłosiło ciążę, w tym 42 uczestniczki pierwotnie przydzielone losowo do grupy BNT162b2 i 8 uczestniczek pierwotnie przydzielonych do grupy placebo, które następnie otrzymały BNT162b2. ”.
„W sumie 12 uczestniczek (n=6 w randomizowanych grupach BNT162b2 i placebo) wycofało się z zaślepionego, kontrolowanego placebo okresu szczepień w badaniu z powodu ciąży, a 4 uczestniczki pierwotnie zrandomizowane do grupy placebo, które następnie otrzymały BNT162b2, wycofały się z otwartego okres szczepień z powodu ciąży.

„Te uczestniczki są nadal obserwowane pod kątem wyników ciąży. Do czasu złożenia niniejszego zgłoszenia nie zgłoszono żadnych urodzeń osób, które zaszły w ciążę w badaniu C4591001.
„Wszystkie ciąże niosą ze sobą ryzyko wady wrodzonej, utraty lub innych niekorzystnych skutków. Dostępne dane dotyczące BNT162b2 podawanego kobietom w ciąży są niewystarczające, aby poinformować o zagrożeniach związanych ze szczepionką w ciąży”.

Pfizer stwierdza, że szczepionki są „bezpieczne i dobrze tolerowane”
Ogólnie rzecz biorąc, pomimo częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych — z których część uznano za związane ze szczepionką — oraz zgonów, jak również przyznanego braku danych dotyczących wyników u kobiet w ciąży, które uczestniczyły w badaniu, „wnioski dotyczące bezpieczeństwa” przegląd wskazuje, co następuje:
„Na podstawie danych fazy 1 z badania FIH BNT162-01, BNT162b1 i BNT162b2 były bezpieczne i dobrze tolerowane przez zdrowych dorosłych w wieku od 18 do 55 lat, bez nieoczekiwanych wyników dotyczących bezpieczeństwa… a profil AE i kliniczne wyniki laboratoryjne nie sugerowały wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa.

„Na podstawie danych fazy 1 z badania C4591001 i badania BNT162-01, BNT162b1 i BNT162b2 były bezpieczne i dobrze tolerowane przez młodszych zdrowych dorosłych w wieku od 18 do 85 lat, bez nieoczekiwanych wyników dotyczących bezpieczeństwa… a profil AE nie sugerował żadnego bezpieczeństwa obawy, w tym do około 6 miesięcy po dawce 2 dla grup BNT162b2 30 μg.
„W oparciu o dane z fazy 2/3 od około 44 000 uczestników w wieku ≥ 16 lat z co najmniej 6-miesięcznym okresem obserwacji po dawce 2 w badaniu C4591001, BNT162b2 w dawce 30 μg był bezpieczny i dobrze tolerowany w różnych grupach wiekowych… i profil AE nie sugerował żadnych poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa. Częstość SAE i zgonów była niska w kontekście liczby włączonych uczestników i porównywalna w BNT162b2 i placebo. Częstość przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych była również ogólnie niska i podobna w grupach BNT162b2 i placebo.

„Skumulowana obserwacja bezpieczeństwa do co najmniej 6 miesięcy po dawce 2 dla około 12 000 uczestników fazy 2/3 pierwotnie przydzielonych losowo do BNT162b2, obejmująca połączone okresy zaślepionej i otwartej próby, nie wykazała żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa ani nie zasugerowała [żadnych] nowych obaw dotyczących bezpieczeństwa wynikające z tego okresu obserwacji.

„Podobnie, otwarta obserwacja uczestników pierwotnie przydzielonych losowo do grupy placebo od momentu odślepienia w celu otrzymania BNT162b2 do daty odcięcia danych nie wykazała żadnych nowych sygnałów ani obaw dotyczących bezpieczeństwa.
„Profil AE wśród około 44 000 uczestników w wieku ≥16 lat zarejestrowanych do tej pory na ostatnią graniczną datę bezpieczeństwa (13 marca 2021 r.) był głównie odzwierciedleniem zdarzeń reaktogenności z niską częstością występowania ciężkich i / lub powiązanych zdarzeń. Częstość występowania SAE była niska i podobna w grupach zaszczepionych i placebo. Niewielu uczestników wycofało się z badania z powodu zdarzeń niepożądanych. Niewiele zgonów miało miejsce zarówno w grupie zaszczepionej, jak i w grupie placebo, bez braku równowagi.

„W przypadku uczestników przydzielonych losowo do grupy placebo, a następnie odślepionych w celu otrzymania szczepienia BNT162b2, otwarte dane od czasu odślepienia do daty odcięcia danych (13 marca 2021 r.) nie wykazały żadnych nowych wyników dotyczących bezpieczeństwa ani sygnałów.

„W sumie dane dotyczące skuteczności i immunogenności sugerują, że 2-dawkowy schemat BNT162b2 (30 μg) indukuje silną odpowiedź immunologiczną i zapewnia trwałą ochronę przed COVID-19 wśród szerokiego spektrum osób reprezentatywnych dla całej populacji dla osób w wieku ≥ 16 lat : osoby z lub bez wcześniejszej ekspozycji na SARS-CoV-2 oraz osoby w kategoriach wyższego ryzyka na podstawie wieku, rasy, pochodzenia etnicznego i/lub chorób współistniejących”.
W rezultacie i w oparciu o powyższe dane, przegląd uzasadnia zatwierdzenie BNT162b2:
„Program szczepień musi zostać szybko wdrożony i szybko rozszerzony, aby miał znaczący wpływ na przebieg pandemii. Licencjonowanie BNT162b2 prawdopodobnie zwiększy absorpcję szczepionek, ułatwiając dostarczanie szczepionki z firmy Pfizer/BioNTech bezpośrednio do aptek i placówek/obiektów opieki zdrowotnej.

„Największy wpływ licencji BNT162b2 może mieć bezpośrednie zaopatrzenie świadczeniodawców, którzy obsługują wrażliwe populacje, takie jak starsi pacjenci i ci, którzy mieszkają w wiejskich i zaniedbanych społecznościach (tj. Osoby, które mogą nie być w stanie sprostać wyzwaniom związanym z zabezpieczeniem dostępu do szczepionek za pomocą systemów miejsce dla EUA).
„Rozszerzenie szczepionki poprzez licencje ostatecznie poprawiłoby perspektywę osiągnięcia odporności stadnej populacji, aby opanować pandemię.

„Ogólnie rzecz biorąc, potencjalne ryzyko i korzyści, oceniane na podstawie profilu bezpieczeństwa oraz skuteczności i immunogenności BNT162b2 (30 μg), są zrównoważone na korzyść potencjalnych korzyści w zapobieganiu COVID-19 u zaszczepionych osób.
„Podobnie profil korzyści i ryzyka BNT162b2 30 μg wspiera dalszy rozwój w populacjach pediatrycznych, matek i innych zagrożonych populacji”.
Firma Pfizer sklasyfikowała prawie wszystkie poważne zdarzenia niepożądane jako „niezwiązane ze szczepionkami”
One more comment from olek19801
olek19801
Świństwo w preparatach na c19 jest oczywiste, a naukowcy prowadzą tragiczne dysputy, podczas gdy automatycznie powinna być zakazana ta trucizna!