Clicks45
vi.news

Một lần nữa: Thống đốc Công giáo cho phép Phụng vụ, Giám mục phi Công giáo cấm nó

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, một người Công giáo, đã miễn trừ các giáo đoàn tôn giáo khỏi lệnh ở nhà bắt buộc do cơn hoảng loạng coronavirus.

Chỉ vài giờ sau, Tổng giám mục Thomas Wenski của Miami đã cấm các linh mục của mình cử hành bất kỳ nghi thức công khai nào, kể cả Thánh lễ Phục sinh.

Đối với Wenski, người mạo hiểm cuộc sống của mình với tư cách là một phượt thủ, thì thật là "không thận trọng" khi các linh mục cử hành bất kỳ phụng vụ nào,

"Các giáo xứ không được cử hành lễ xưng tội, rước lễ trong xe hoặc bất kỳ loại hoạt động tương tự nào."

Vào tháng 3, giáo xứ Saint Augustine ở Coral Gables, Miami Archdioceses, vẫn cung cấp việc xưng tội trong xe.

Hình ảnh: Thomas Wenski, #newsGucongbvod