Kot spaślak.
No tak, logika, matematyka.
Kot spaślak.
Zobaczmy co tu się gada.