Clicks1.2K

MOBILIZACE CHARISMATIKŮ- KDE JSTE? NÁROD-SVĚT VÁS POTŘEBUJE.!!!

V tomto videu z roku 2013 slyšíme prorocké slovo o České republice. Není to inspirativní?. Není snad řeč o Prorockém úřadu Patriarchy Eliáše -BKP ve spojení s mučedníkem Janem Husem? MOBILIZACE …More
V tomto videu z roku 2013 slyšíme prorocké slovo o České republice.
Není to inspirativní?. Není snad řeč o Prorockém úřadu Patriarchy
Eliáše -BKP ve spojení s mučedníkem Janem Husem?

MOBILIZACE CHARISMATIKŮ- KDE JSTE? SVĚT VÁS POTŘEBUJE.

Když se argentinských křesťanů zeptali,co je hlavní příčinou
probuzení, odpověď zněla: modlitba !!! Církev v Argentině se
naučila modlit! Používají všech druhů modliteb, ale nejvýznamnější
jsou modlitby duchovního boje. Křesťané se v modlitbách obracejí
k Bohu s chvalozpěvy a s oslavováním a pak v moci Ježíšova jména,
modlitbou exorcismů, poutají satana. Věřící přijali názor, že modlitba

má rozhodující, aktivní úlohu v Božím plánu spasení. Tvrdí, že Bůh

potřebuje modlitby své církve, k osvobození území jehož se zmocnil
satan. Jsou přesvědčeni, že každý verš z Písma naznačuje, že akce
začíná na zemi.Musíme HO prosit, aby nás vyslyšel. My tedy musíme
prosit, my musíme klepat,aby nám Bůh otevřel. Musíme svazovat i

rozvazovat na zemi, aby se na nebi stalo totéž.Akce na zemi nejenže
předcházejí, ale do určité míry i určují odpověď na nebi. Jde-li o


kázání Evangelia církev je na zemi odpovědná za vyhánění démonů,

uzdravování nemocných a šlapání po moci nepřítele. Takový přístup
k modlitbě je zdrojem mnohých zkušeností. Když se lidé modlí,


očekávají, že se něco stane. To by mělo být skutečně samozřejmostí.
Poutají nepřítele pak vstupují do jeho tábora s obsazují jej......
....Toto vítězství skutečně máme, stalo se na KŘÍŽI. Musíme se, ale vírou
sjednoti s Kristem a do konkrétní situace toto vítězství prosadit.
TO je náš hlavní úkol v modlitbě tzv: duchovního boje.

/úryvek z knihy Apokalypsa od mnicha Eliáše/


Jedna z modliteb pro dnešní obnovu světa v Duchu Svatém:
zde:
Prorokuj, Synu člověka (Ez 37)

zdroj:www.youtube.com/watch
in Jerusalem 2013. September 9th, 2013
Theodorá-Máriá
😇 Asi většina lidí tvého sortimentu,
v noci v jednu hodinu ,vidí fialově.
Avšak na prorockém slově, to nic
nemění
.

Tebe nechť Svatý Duch přivede k pokání
a úctě před Ním.
ela111
před 6 hodinami
...co je toto za hnus fialovej ?
Theodorá-Máriá
😇 "Přicházím jako mocný vichr a opět vyliji svého Ducha/ dám letnice/
a žádný člověk nebude moci obstát před moji slávou
."

Vidíš ela111???????
Každého to zasáhne i tebe, neskryješ se před Boží Slávou.
Budeš potom ela111 mluvit o fialovém hnusu?