Clicks296

Dokładność w modlitwie -ks.Jacek Bałemba -TRADYCJA KATOLICKA

20 października 2021 ·
Wielkim dobrem będzie modlitwa staranna, skupiona i bez pośpiechu.
Przy modlitwie nie spieszmy się. Przed rozpoczęciem modlitwy, choćby przez chwilę wyciszmy się i pomyślmy, że jesteśmy przed Majestatem Bożym. Przed każdą modlitwą stawmy się w obecności Bożej!
Słowa modlitwy wymawiajmy starannie, bez pośpiechu, w skupieniu podążając za treścią i sensem wypowiadanych słów. I zawsze miejmy świadomość, że mówimy do Pana Boga.
Tak też jest definicja modlitwy, zawarta w katolickim katechizmie św. Piusa X:

„Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy ”.
I dalej święty Papież naucza:

„Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej (…).
Modlić się w skupieniu to znaczy: pamiętać, że mówimy do Boga, a więc powinniśmy się modlić z głębokim szacunkiem i pobożnością, pilnie unikając roztargnienia, a więc myśli niezwiązanych z modlitwą (…).
Przed modlitwą trzeba usunąć wszelkie okazje do roztargnienia, a podczas modlitwy skupić się na tym, że jesteśmy w obecności Boga, który nas widzi i słyszy.
Co to znaczy modlić się pokornie?
To znaczy: szczerze uznawać swą niegodność, słabość i nędzę oraz zachować odpowiednią postawę ciała”.
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
„I powiedział im też przypowieść, iż zawsze modlić się potrzeba, a nie ustawać“ (Łk 18, 1).
Determinacja. A więc: zdecydowanie, stanowczość, niezłomność.
Jeśli spadną na nas wielkie niechęci do modlitwy, mocno naginajmy wolę i przymuszajmy się do modlitwy.
Mogą na nas przyjść wielkie niechęci do modlitwy.
Mogą na nas przyjść wielkie niechęci do zajmowania się Panem Bogiem.
Mogą na nas przyjść…More
„I powiedział im też przypowieść, iż zawsze modlić się potrzeba, a nie ustawać“ (Łk 18, 1).
Determinacja. A więc: zdecydowanie, stanowczość, niezłomność.
Jeśli spadną na nas wielkie niechęci do modlitwy, mocno naginajmy wolę i przymuszajmy się do modlitwy.
Mogą na nas przyjść wielkie niechęci do modlitwy.
Mogą na nas przyjść wielkie niechęci do zajmowania się Panem Bogiem.
Mogą na nas przyjść wielkie niechęci do poświęcenia czasu Panu Bogu.
Takie niechęci mogą być związane z naszym lenistwem, albo ze złym ułożeniem priorytetów w naszym życiu, albo mogą mieć inne przyczyny – na przykład działanie diabła, któremu bardzo zależy na tym, aby dusze odrywać od Pana Boga – w doczesności i na wieczność.
Stańmy na wysokości zadania! Jeśli spadną na nas wielkie niechęci do modlitwy, postawmy sobie bardzo wysokie wymagania: naginajmy wolę, naginajmy wolę! Klękajmy, bierzmy do ręki Różaniec i módlmy się!
Niektórzy mówią: Przymuszony pacierz Panu Bogu niemiły.
Nie jest to prawdą!
Przymuszony pacierz jest Panu Bogu miły.
Przymuszony pacierz jest Panu Bogu miły.
I jeszcze raz powtórzmy:
Przymuszony pacierz jest Panu Bogu miły.
Św. Teresa z Avili pisała:

„Modlitwa jest drogą do Nieba i bramą, wiodącą do łask Pana. Mnie nigdy Bóg nie zostawił bez pociechy, a mówię to z doświadczenia. Kto się zaczął ćwiczyć w modlitwie, niech tego nigdy nie zaniecha, choćby był jak najwięcej podległy ułomnościom: modlitwa jest jedynym środkiem do poprawy“.
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.