Clicks1.4K
Varovanie

VRÁTÍTE SE K PROSTÉMU ŽIVOBYTÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. srpna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Budiž zbožňován náš Král na věky věků…
Ať je naše Královna a Matka uctívána vždy a všude.

Milovaní lidé, temnota, která šíří zlo všude, kudy prochází, činí lidské bytosti přístupné našeptávání ďábla. Právě proto vás z Otcovského domu neustále varuji a naléhavě vyzývám k obrácení.
Lidstvo je ovládáno, je neustále taženo dolů elitou, bez toho, že by zatím do těl lidí zavedla nějakého kontrolu. Každé zboží, které si koupíte, nebo technologie, pomocí níž komunikujete se svými bratry, slouží k udržování kontroly nad veškerou vaší činností.
Elita vás sleduje ze všech stran, aniž byste o to stáli nebo to vyhledávali. Jste v rukou největších manipulátorů této generace, kteří mají jediný cíl: zajmout vás, učinit z vás své zajatce, své vazaly a pronásledovat vás ve snaze vás zlomit.
Vrátíte se k prostému živobytí výměnou potravin a dalších předmětů za jídlo nebo oblečení. Pro Boží lid nebude snadné pokračovat, i když to pro něj nebude nemožné, s Boží pomocí, přímluvou naší Královny a Matky a naší ochranou.
Nejste sami, musíte mít více víry, a proto potřebujete poznat našeho Pána a Krále Ježíše Krista [1Kor 2, 2].
Lidské bytosti se velmi snadno rozruší, agresivita je u člověka nezvladatelná a zlo se o ni postará.
Je třeba, abyste duchovně rostli, abyste nebyli zmateni, až dostanete důležitou zprávu, která vámi otřese ve víře. Ti, kdo si zachovávají pevnou víru a důvěřují našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a jeho zaslíbením, budou pokračovat v cestě.
Půjdete dál, a budete čelit hněvu živlů. Lidstvo směřuje k silnějším otřesům, změní se i geografická podoba Země.
Uchovejte si pevnou víru, aniž byste si zoufali. Naše Královna a Matka drží svůj plášť nad lidmi svého Syna.
Nyní se musíte modlit za celé lidstvo. V bezpečí jsou ti, kdo zůstávají v pevné víře, i když je z církve samotné chtějí zavést do jiných bouřlivých vod.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus se zármutkem vidí, že duchovní život většiny jeho dětí ztrácí směr…
Povstaňte, Boží lidé!
Povstaňte s mocí vycházející z Ducha Svatého!

Církev je zastrašována, aby otevřela své dveře novým věcem, které jsou znesvěcením, a aby přijala jiná pseudonáboženství.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte věrní, nevzdávejte se, zůstaňte věrní a neochabujte ve víře v těchto kritických chvílích pro církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se za Bolívii, modlete se ihned.

Modlete se za Střední Ameriku, modlete se bez váhání.
Modlete se za Mexiko, bude očišťováno ve velkém rozsahu.

Modlete se za Argentinu, bude otřesena a její obyvatelé rozzuřeni.
Slunce má silný dopad na Zemi; jeho účinky uvidíte z jednoho konce zeměkoule na druhý tak často, že pro země bude obtížné si navzájem pomáhat.
Milovaní lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista: Zůstaňte ve své zemi, pokud není nezbytně nutné ji opustit, protože zkoušky budou pokračovat a bude pro vás obtížné se vrátit dřív, kvůli novým opatřením, které elita jako celek nařídí, aby byly globálně zavedeny.
Vybuchují sopky, lidstva se zmocňuje úzkost.
Nejste sami, buďte pravými dětmi Krále.
Boží moc je nad vší lidskou mocí.

Věřte ve všemohoucího Boha, v tajemství Nejsvětější Trojice a milujte naši Královnu a Matku.
Volejte nás, jsme tady, abychom vám pomohli.
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN, KRÁL ZÁSTUPŮ,
NEBE A ZEMĚ JSOU PLNÉ JEHO SLÁVY.

Žehnám vám.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1680.html