Prenasledovanie Sestier Matky Terezy Pokračuje

Po medzinárodnom nátlaku Indická vláda oznámila zvrátenie svojho rozhodnutia zo 17. Decembra o zablokovaní remitencií zo zahraničia pre Sestry Matky Terezy.

Zásah Indie proti sestrám však pokračuje. 3. Januára museli mníšky zatvoriť dobre zavedený sirotinec v Kanpur (Uttar Pradesh).

V roku 2019 civilné orgány neobnovili koncesiu na užívanie pozemku, na ktorom sa sirotinec nachádzal, ale sirotinec pokračoval v prevádzke. Sestrám bola preto udelená obrovská pokuta, ktorá ich prinútila stavbu odovzdať štátu.

Podľa AsiaNews.it centrum za posledných 53 rokov umiestnilo 1 500 detí do adoptívnych rodín.

Obrázok: © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsWnhwficrpb

apredsasatoci
Že vraj Matka Tereza bol chlap! 🤫
Peter(skala)
Unam Sanctam SK
Matka Tereza bola modlárka. Nebola katolíčka a jej rád nie je katolícky.

🤔

niektorým ludom nič nie je dobré: ked Matka Tereza nechcela nasilu krstiť hinduistov, tak bola považovana za falošnu kresťanku a teraz, ked jej nasledovnička krstí ... tak aj ju považuju za falošnu kresťanku.

Jednoducho niekomu nevyhovie ani jedno ani druhé, pokial nie je na jeho obraz.
Sedevakantistický kanál
Klamár. Snažíš sa vykresliť problém, tak ako keby pozostával z toho, že Matka Tereza bola len za to, že nikoho nenútila násilim na kresťanstvo, ale o tom problém u nej vôbec nie je. Unam Sanctam SK má samozrejme pravdu. Matka Tereza bola pohankou, ktorej bol Ježiš Kristus a Jeho Cirkev ukradnutá. Stačí si pozrieť obrázky, kde sa modlí k Budhovi: Mother Teresa Worshipping Buddha - vaticancatholic…More
Klamár. Snažíš sa vykresliť problém, tak ako keby pozostával z toho, že Matka Tereza bola len za to, že nikoho nenútila násilim na kresťanstvo, ale o tom problém u nej vôbec nie je. Unam Sanctam SK má samozrejme pravdu. Matka Tereza bola pohankou, ktorej bol Ježiš Kristus a Jeho Cirkev ukradnutá. Stačí si pozrieť obrázky, kde sa modlí k Budhovi: Mother Teresa Worshipping Buddha - vaticancatholic.com
Bola to New Age pohanka: taký hybrid medzi všetkým, a popritom hrajúc sa na kresťanku. Darebným klamárom ako si ty je zrejme už všetko jedno, tak túžiš len vymýšlať a klamať. Si jeden nekresťanský odpadlík, ktorý nasleduje pohanskú sektu na čele s antipápežom Františkom. Pravda ti je ukradnutá. To že sa niekto oblečie do habitov, robí charitu a vydáva sa za kresťana, ešte nič neznamená: je mnoho členov protestantských siekt, čo v minulosti robili podobné (pozri napr.: salvation army)... takže nie, človek musí byť katolík (nie protestant) a musí zachovávať vieru celú a neporušenú ak chce dosiahnúť spásu a ak sa chce volať kresťanom. Pre tých, ktorým nie je pravda ukradnutá a chcú vyznávať jediné pravé a autentické náboženstvo (kresťanstvo/katolicizmus), pozrite si vatikankatolicky.com
Peter(skala)
🤭
Peter(skala)
Vieš v čom je tvoj problém?
...že vytrhavaš z kontextu jej života niečo, čo sa ti nepáči a kvôli tomu ju zatracuješ.

Viem si predstaviť, že keby si na nej nevidel žiadnu chybu, len tuto jednu, tak by si sa jej zastával a ospravedlnoval tým, že to bola len 1 chybyčka, ktoru olutovala,vyspovedala a už to znova neurobila.
... chodí na TLO liturgiu, neuznáva papežov minulého storočia, chodí …More
Vieš v čom je tvoj problém?
...že vytrhavaš z kontextu jej života niečo, čo sa ti nepáči a kvôli tomu ju zatracuješ.

Viem si predstaviť, že keby si na nej nevidel žiadnu chybu, len tuto jednu, tak by si sa jej zastával a ospravedlnoval tým, že to bola len 1 chybyčka, ktoru olutovala,vyspovedala a už to znova neurobila.
... chodí na TLO liturgiu, neuznáva papežov minulého storočia, chodí pravidelne na naše stretnutia, ... takže to bola len pochába minulosť a to podobne ako u Šavla z Tarzu, ktorý tiež urobil chybu, ale sa zmenil.

..... treba sa pozerať na ňu v kontexte života, odkedy sa jej Ježiš zjavil v indickom chorom človekovi a ona sa rozhodla tam ostať. Toto zjavenie je pokračovanie Evanjelia, kedy chorému človekovi pomohol len Samaritan, ale nie zakonici.

Život a pôsobenie Matky Terezy ukazuje Evanjelium v sučanosti, kedy mudrci-zakonici-klerici, ale aj mnohí laici NEVIDIA Ježiša v chorom človeku,
vyhýbaju sa a radšej takého obchádzaju hovoriac_"on nie je jeden z nás."

Lenže tým neodsudzuju len človeka, ale aj Ježiša, ktorý je v chorom človekovi, ale aj Toho Ježiša, ktorý sa zjavil Matke Tereze. Ignoruju toto zjavenie, či dokonca ho považuju za falošné, len aby mohli odsudiť aj Terezu a tak sa vyviniť z viny, ktora pada na nich - jednak za to, že odsudzuju Ježiša v zjavení, ale aj v živote Terezy a tých chorých ludí.
Unam Sanctam SK
Matka Tereza bola modlárka. Nebola katolíčka a jej rád nie je katolícky.