Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
pl.news
389

Polacy uczą Niemców: homoseksualizm jest tak zły, jak eugenika i rasizm

Arcybiskup poznański Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski, w liście do przewodniczącego Episkopatu Niemiec Bätzinga (Episkopat.pl, 22 lutego) wyraził "głębokie zaniepokojenie" synodem w Niemczech.

Gądecki prosi Niemców, by byli wierni nauczaniu Kościoła i nie poddawali się "naciskom świata".

Bätzing powinien unikać oklepanych sloganów i standardowych postulatów, takich jak zniesienie celibatu, kapłaństwo kobiet, Komunia dla cudzołożników czy "błogosławienie" związków homoseksualnych.

Według Gądeckiego pokusą jest konfrontowanie nauczania Chrystusa z "aktualnymi osiągnięciami psychologii i nauk społecznych". Porównuje on obecne twierdzenia na temat homoseksualizmu z "naukowymi" stanowiskami rasizmu i eugeniki w XX wieku. Obecne wypaczenia w pojmowaniu seksualności są dla Gądeckiego "ideologicznymi urojeniami".

Pomimo "oburzenia, ostracyzmu i niepopularności", Kościół nie może "zgadzać się z fałszywym obrazem człowieka, a tym bardziej go błogosławić czy promować" – wyjaśnia Gądecki.

Grafika: Stanisław Gądecki, © Mazur CC BY-NC-ND, #newsUjclwxpjkl