ľubica

Ján Čarnogurský: "Nie je nám to jedno a nezostaneme ticho." - Zem&Vek

15.11.2020 · Čas čítania: 4 min. Zdroj: FB Ján Čarnogurský „Absurdné porušovanie ľudských práv touto vládou pod zámienkou kovidu je protiprávne, …
ľubica
Zákaz hromadných podujatí vydaný pánom Mikasom je neplatný.
Právo pokojne sa zhromažďovať je ľudským právom
podľa článku 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Podľa článku 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach a podľa článku 13 ods. 2 Ústavy SR, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených Ústavou len zákonom.
Podľa článku 72 Ústavy SR, Národná rada Slov…More
Zákaz hromadných podujatí vydaný pánom Mikasom je neplatný.
Právo pokojne sa zhromažďovať je ľudským právom
podľa článku 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Podľa článku 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach a podľa článku 13 ods. 2 Ústavy SR, medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených Ústavou len zákonom.
Podľa článku 72 Ústavy SR, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Takže, očividne pán Hlavný hygienik Mikas nemá zákonodarné právomoci, aj keď sa tak cíti.
Podľa článku 13 ods. 1 lit. a) Ústavy SR, povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Preto vyhláška vydaná na základe zákona nesmie obmedziť základné práva a slobody. Ani vyhláška pána hlavného hygienika nemôže obmedziť základné práva a slobody.