starski
17
Kręgi korona-globalistów świętują nową "szczepinkę": Zyclov-D o skuteczności 66,6%. To nie żart, to się naprawdę dzieje...

Powstała pierwsza na świecie szczepionka DNA przeciwko SARS-CoV-2. Co wiemy o ZyCoV-D?

Wymaga przyjęcia 3 dawek – śródskórnie, bez używania igły, poprzez wstrzyknięcie płynu za pomocą specjalnego podajnika w wewnętrzną część przedramien…
modernistae prohibere
Dziecko
Ale ten Elkam musi dobrze zarabiać na tej prymitywnej propagandzie,żal człowieka
starski
Nie sądzę. Takim prymitywem tylko zniechęca. Elka -m to zwykły beton.
Jan Zbigniew wojan
Żadna szczepionka - ŻADNA - nie chroni przed wirusem, bo przecież go nie niszczy i nie tworzy żadnej bariery ochronnej co potwierdzi każdy prawy lekarz nie biorący dotacji z Farmy ! Szczepienia powodują trwanie chorób co można sprawdzić w historii chorób na przestrzeni wielu lat dodatkowo przynosząc ogromne zyski ! Jak mogą ludzie niby wykształceni w jednym zdaniu mówić o tym że tylko szczepienia…More
Żadna szczepionka - ŻADNA - nie chroni przed wirusem, bo przecież go nie niszczy i nie tworzy żadnej bariery ochronnej co potwierdzi każdy prawy lekarz nie biorący dotacji z Farmy ! Szczepienia powodują trwanie chorób co można sprawdzić w historii chorób na przestrzeni wielu lat dodatkowo przynosząc ogromne zyski ! Jak mogą ludzie niby wykształceni w jednym zdaniu mówić o tym że tylko szczepienia zatrzymają pandemię, jednocześnie informująć, że szczepionka nie stanowi ochrony przed zakażeniem ?
Wskazując na konieczność podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 u osób powyżej 65. roku życia, które nie przebyły choroby, napisano, że "po 3 miesiącach od pełnego zakończenia procesu szczepień poziom przeciwciał jest u nich bardzo niski".
To znaczy, że prócz szczepień trzeba jeszcze dodatkowo zachorować, więc po co szczepić ?
Depopulacja i zysk !
Jan Zbigniew wojan
Przecież realizowany jest program Agenda 2030, w którym zapisano depopulację, a ludzie dali się nabrać na fałsz wirusa, fałszywe testy i fałszywe szczepionki - zastrzyk śmierci, choć nie natychmiastowy ! W Izraelu szczepionki się przyjęły i zdają egzamin . Prawie 85 % nowych infekcji stanowią ludzie "fully vaccinated " . To z grubsza o tyle Gates chce zmniejszyć populacje ludzi na planecie .
Niec…More
Przecież realizowany jest program Agenda 2030, w którym zapisano depopulację, a ludzie dali się nabrać na fałsz wirusa, fałszywe testy i fałszywe szczepionki - zastrzyk śmierci, choć nie natychmiastowy ! W Izraelu szczepionki się przyjęły i zdają egzamin . Prawie 85 % nowych infekcji stanowią ludzie "fully vaccinated " . To z grubsza o tyle Gates chce zmniejszyć populacje ludzi na planecie .
Niechaj są i pozostaną na wieki przeklęci wraz z rodzinami wszyscy twórcy "pandemii", oraz im pomagający, choćby w najmniejszym stopniu ! I tak jest, Amen !
Wojna trwa, a zarządcy to żołnierze obcej armii i należy się jak najprędzej ICH pozbyć wszelkimi sposobami - WSZELKIMI !
2 more comments from Jan Zbigniew wojan
Jan Zbigniew wojan
Plandemia - jeszcze nigdy tak niewielu nie spieprzyło życia tak wielu !
Jan Zbigniew wojan
Bo wcale nie chodzi o jakiegoś wirusa, ale o depopulację zapisaną w programie Agenda 2030, na który wyrazili zgodę zarządzający Polską już w roku 2017, lecz nic nie mówili chcąc przeczekać do wyborów, by ponownie zasiąść przy żłobie za nasze pieniądze:
MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 260
Uchwała Nr 8 rady Ministrów z dnia 14 …More
Bo wcale nie chodzi o jakiegoś wirusa, ale o depopulację zapisaną w programie Agenda 2030, na który wyrazili zgodę zarządzający Polską już w roku 2017, lecz nic nie mówili chcąc przeczekać do wyborów, by ponownie zasiąść przy żłobie za nasze pieniądze:
MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 260
Uchwała Nr 8 rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 4 oraz art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5)
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.), stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. poz. 882).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
przeciwherezjom
hm... o skuteczności procentowej trzech szóstek. Czyli diabelska skuteczność, prosto od lucyfera. A w jednym mieście podane dwa telefony do punktu szczepień powszechnych miały obydwa po trzy szóstki. Nawet się nie kryją kim są.
Stina Kri
Wiadomo że " szczepionka " działa bo kovid 19 nigdy nie był wyizolowany, nie wiedzą jak wygląda ale mają szpryce - dla nie myślących.
jac505
Jeżeli tak poważne pismo jak Wprost robiąc reklamę nowej genetycznej substancji przeciw przeziębieniowej i podaje liczbę 666 to jest to dla nas bardzo ale to bardzo poważny sygnał do alarmowania kapłanów i ludzi jaki władca zacznie nami wkrótce rządzić. Pan Bóg daje nam ostatnie znaki do odłączania się od tego świata ! Panie Jezu przyjdź !
Voytek
To coś dla Elkama.
Francio53
I dla Waculi25
wacula25wp.pl
A to dlaFrancio53 aby było więcej radości w Tobie
Francio53
Brawo, brawo, brawo!!! Teraz przynajmniej mam więcej radości.
. Leliwa
Ciekawe że skuteczność określono na 66,6 :-) nie wam to nie przypomina ?
. Leliwa
A kiedy na czoło ?
Francio53
Najskuteczniejsza będzie na dupę - 666 batów! Będzie to uniwersalna szczepionka na wszystkie choroby istniejące i na te z przyszłości.