Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność wobec Kościoła Mojego Syna na ziemi, musicie być …

Mother of Salvation for priests: To remain true to the Church of my Son on Earth you must be prepared to feed His flock KSIĘGA PRAWDY poniedziałek, 23…