TerezaK
1205

Matko Třikrát Podivuhodná Vítězná Královno Schönstattská

Prosím Tě za obrácení kněží, aby se odvrátili o falši a klamu, ale připojili se k Pravdě a pravé Církvi, malého Zbytku Ježíše Krista, věrného stáda při Benediktu XVI..
Vypros nám víru, naději a lásku, vytrvat a nezradit a neselhat, na cestě za Pánem až do konce, až k vítězství našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

,