TerezaK
1205

Matko Třikrát Podivuhodná Vítězná Královno Schönstattská

Prosím Tě za obrácení kněží, aby se odvrátili o falši a klamu, ale připojili se k Pravdě a pravé Církvi, malého Zbytku Ježíše Krista, věrného stáda …