PetraB
136

Tlačeni ze všech stran, spěcháme se stavebními pracemi na útulcích posledního času. Prosíme, pomozte nám. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny

ačeni ze všech stran, spěcháme se stavebními pracemi na útulcích pos času. Prosíme, pomozte nám. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny"
Navigace příspěvku

Jaro na útulku posledního času svatého Augustina a svaté Kateřiny. Výsek oltáře kaple.

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

je to už jak folklór, zase začínám se starou známou písničkou: tato Rekapitulace bude krátká, protože musím mazat zpátky do práce!

Čas nás tak úporně honí a tlačí.

Musím se proto co nejdříve vrátit zpátky do práce.

Stavíme štíty na útulku!

Od rána až do večera.

Prosím, nezapomeňme se zvláště dnes modlit. Čarodějnice a všichni satanisti mají zase svůj den. Obzvláště o naše/vaše děti stojí Modleme se moc.

Minule jsem informovala:


Bratr Sebastian, sestra Markétka a já stavíme oba štíty na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny. Pospícháme pospícháme!

Společenská situace už tak graduje! wordpress.com/…ipravuji-covidi-ockovani-uz-i-pro-male-deti-zkaza/

Proto jsme tak honěni, abychom stavěli co nejrychleji. Celá veliká a prostorná půda útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny bude pro vás OBYVATELNÁ! Na tom pracujeme teď. Tím se obrovsky zvýší kapacita celého útulku posledního času.

Výdaje na to jsou: cca. 10 000 korun porobetonovéé kvádry (máme zdarma jen na 1. štít), přeložka na okno cca. 500 korun, cement 3 000 korun, faktura na písek a lepidlo a přeložku cca. 3 400 korun, další písek cca. 1 500 korun, (další výdaje přicházejí postupně).

Stále nám zbývá vyzvednout misijní auto po opravě, chybí nám k tomu 20 000 korun a musíme vrátit 2 000 korun.

Prosíme, pomozte nám s těmito misijními výdaji, z jedné strany visí válečné bombardování, z druhé strany očkování a všechny ty další pasti na lidi. Naše útulky posledního času se začnou plnit už do léta. Musíme všechno stihnout stavebně připravit včas. Prosíme, pomozte nám nemít žádné časové prostoje kvůli finanční nedostatečnosti na stavbu.

Prosíme vás, pomozte nám s těmito misijními výdaji, modlete se za nás a pokud trochu můžete, přispějte finančním příspěvkem na níže uvedený účet na tyto účely.

Prosíme vás, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto důležité mariánské dílo. Teď, kdy už mnozí z vás nás vyhledáváte, naši pomoc a přicházíte, a budete přicházet, i s vašimi rodinami, ve stále větším počtu, abyste našli bezpečí v našich útulcích posledního času, kvůli státem vynucenému plošnému ďábelskému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému, válce, pouličnímu násilí apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

SVATÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS!

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitby. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Neposkvrněné Srdce Panny Marie,, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatá Anežko Česká, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!


Zdroj: wordpress.com/…cinnosti-marianskeho-spolecenstvi-za-posledni-dny/