TerezaK
21

POSELSTVÍ BOHA VŠEMOHOUCÍHO OTCE NADĚJI ZE DNE 7. LISTOPADU 2022

"Zbývá málo času. Zlo přichází a je na cestě. Mocnosti, které již nebudou existovat, ustupují a vytvářejí chaos pokaždé, když se podívají doleva a doprava. V tomto životě není žádný dokonalý prvek kromě Krista, a jemu budiž všechna moc a sláva. Ukřižovaný Kristus zaujal tvé místo na kříži a nyní tě bude navždy držet v náručí, protože tě miluje. Nebe dnes říká: Celé nebe se raduje, že se zjeví pravé Boží děti!
Brzy Mé děti... brzy!"
Bůh Otec

Poselství Panny Marie ve světě
55 minut

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)