Joske
Bůh je opatruj! Kéž by se ve svém společenství dočkaly brzkého příchodu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.