milujciesie.pl

Zobaczył piekło i niebo – Miłujcie się!

Latem 1985 r. prof. Howard Storm razem ze swoją żoną i grupą studentów przebywał w Europie, zwiedzając najważniejsze centra sztuki. Ostatnim etapem …