Tento článok obsahuje niekoľko neomylných dogmatických definícii, ktoré definovali, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. Tieto neomylné definície nespomínajú žiaden "krst túžby", žiaden "krst krvi" alebo mylné ľudské výmysly.
Ako jasne povedal Ježiš Kristus: "Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva." (Jn 3:5)
More
Tento článok obsahuje niekoľko neomylných dogmatických definícii, ktoré definovali, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse. Tieto neomylné definície nespomínajú žiaden "krst túžby", žiaden "krst krvi" alebo mylné ľudské výmysly.
Ako jasne povedal Ježiš Kristus: "Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva." (Jn 3:5)
Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.“
Unam Sanctam SK

Sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse

Aby som ešte viac dokázal ukázal, že sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse, budem citovať mnohé ďalšie neomylné vyhlásenia Petrovho stolca. Pápež …
Unam Sanctam SK
Toto je z knihy Mimo Katolíckej Cirkvi niet absolútne žiadnej spásy od brata Petra Dimonda.

Pápež Gregor XVI., Summo Iugiter Studio, 27. máj 1832, na tému mimo Cirkvi niet spásy: „Viete, ako horlivo Naši predchodcovia učili ten článok viery, ktorý sa títo opovažujú popierať, menovite, nevyhnutnosť katolíckej viery a jednoty pre spásu... Vynechávajúc iné náležité pasáže, ktoré sú v spisoch …More
Toto je z knihy Mimo Katolíckej Cirkvi niet absolútne žiadnej spásy od brata Petra Dimonda.

Pápež Gregor XVI., Summo Iugiter Studio, 27. máj 1832, na tému mimo Cirkvi niet spásy: „Viete, ako horlivo Naši predchodcovia učili ten článok viery, ktorý sa títo opovažujú popierať, menovite, nevyhnutnosť katolíckej viery a jednoty pre spásu... Vynechávajúc iné náležité pasáže, ktoré sú v spisoch otcov takmer nespočetné, budeme chváliť sv. Gregora Veľkého, ktorý výslovne dosvedčuje, že TOTO JE VSKUTKU UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI. Hovorí: ‘Svätá všeobecná Cirkev učí, že nie je možné skutočne uctievať Boha s výnimkou v nej, a tvrdí, že všetci, ktorí sú mimo nej, nebudú spasení.’ Úradné skutky Cirkvi prehlasujú tú istú dogmu. A tak sú v dekréte o viere, ktorý vydal Inocent III. so IV. lateránskym koncilom, napísané tieto veci: ‘Jestvuje jedna všeobecná Cirkev všetkých veriacich, mimo ktorej nikto nie je spasený.’ Napokon je tá istá dogma tiež výslovne spomenutá vo vyznaní viery predloženom Apoštolskou stolicou, nielen tom, ktoré používajú všetky latinské cirkvi, ale aj tom, ktoré... používajú východní katolíci... Nemohli sme zadržať Naše pero od upevnenia tejto pravdy mnohými svedectvami.“
didimos
Díky, že tady někdo aspoň občas uvede něco pravdivého!!! Jinak je to tady guláš a lidi si to pletou ze sociálními sítěmi. Bez Pravdy není ani láska, ale rozplizne se v relativismu a pocitech"""Ikdyž je dnes Vatikán postavený na hlavu, je to zdánlivě...pravá Církev Ježíšova stále žije, jako žila i za Ariánů!! A kdo se postaví mimo ni, není spasen. Nedávno mi řekl jeden slovutný kněz" že jsou 2 …More
Díky, že tady někdo aspoň občas uvede něco pravdivého!!! Jinak je to tady guláš a lidi si to pletou ze sociálními sítěmi. Bez Pravdy není ani láska, ale rozplizne se v relativismu a pocitech"""Ikdyž je dnes Vatikán postavený na hlavu, je to zdánlivě...pravá Církev Ježíšova stále žije, jako žila i za Ariánů!! A kdo se postaví mimo ni, není spasen. Nedávno mi řekl jeden slovutný kněz" že jsou 2 cesty do nebe" a to: jedna svátostná- původní, a druhá bez svátostí - náhradní" ze světa...Ubohý muž a ubozí jeho farníci, kteří mu uvěří...
Unam Sanctam SK
Iba krst je úplne nevyhnutný k spáse. Avšak je hriech, dokonca až tažký, ak človek odmieta pristúpiť k sviatostiam (Eucharistie, birmovania...), keď to má k dispozícii. Dnes je to však tak, že tí, ktorí sú ochotní zaujať správne postoje a prijať všetky pravdy viery, sa potrebujú vyspovedať (ak spáchali ťažké hriechy). Ja nepoznám miesta, kde by sa dalo ísť na Prijímanie. Ľudia by mali zostať …More
Iba krst je úplne nevyhnutný k spáse. Avšak je hriech, dokonca až tažký, ak človek odmieta pristúpiť k sviatostiam (Eucharistie, birmovania...), keď to má k dispozícii. Dnes je to však tak, že tí, ktorí sú ochotní zaujať správne postoje a prijať všetky pravdy viery, sa potrebujú vyspovedať (ak spáchali ťažké hriechy). Ja nepoznám miesta, kde by sa dalo ísť na Prijímanie. Ľudia by mali zostať doma a modliť sa 15 desiatkov Ruženca denne.
vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/
vatikankatolicky.com/kde-obdrzat-sviatosti/
Marieta Ria
Chcem len pripomenúť, že platí aj krst túžby - napr. matka je tehotná a plod nie je dobre vyvinutý a predpokladá sa, že dieťa neprežije (môže dôjsť k spontánnemu potratu, či dieťa sa narodí mŕtve) - v tomto prípade, ak matka túži po krste dieťaťa, chce, aby bolo pokrstené, platí krst túžby. Ako by také dieťa bolo možné pokrstiť? Mám to rozobraté s kňazom!
Unam Sanctam SK
Toto je typický príklad nevzdelanosti alebo kacírstva "kňazov". Cirkev a pápeži už rozhodli, že krst je nevyhnutný k spáse a tiež sa vyjadrili k tejto konkrétnej otázke: či môžu byť spasené potratené alebo nepokrstené deti. Magistérium Katolíckej Cirkvi učí, že nemôžu. A mohol by som vám dať citáty. Tu ich máte a dajte si to preložiť googlom alebo cez DeepL, ak neviete po anglicky. vaticancathol…More
Toto je typický príklad nevzdelanosti alebo kacírstva "kňazov". Cirkev a pápeži už rozhodli, že krst je nevyhnutný k spáse a tiež sa vyjadrili k tejto konkrétnej otázke: či môžu byť spasené potratené alebo nepokrstené deti. Magistérium Katolíckej Cirkvi učí, že nemôžu. A mohol by som vám dať citáty. Tu ich máte a dajte si to preložiť googlom alebo cez DeepL, ak neviete po anglicky. vaticancatholic.com/catholic_church_salvation_faith_and_baptism.php
Unam Sanctam SK
Tu je iba jeden zaujímavý citát, ale sú aj ďalšie: Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Cantate Domino“, 11. zasadanie, 4. február 1442: „Pokiaľ ide o deti, keďže je často prítomné nebezpečenstvo smrti a jediným liekom im k dispozícii je sviatosť krstu, ktorým sú vytrhnuté z nadvlády diabla a adoptované ako Božie deti...“ [4]
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
Krst túžby je iba mylná ľudská špekulácia a váš "kňaz" nie je katolík. Prečítajte si lepšie veci na webstránkach, na ktoré odkazujem.
Nové ríty sviatostí:
vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-vysviacky/
vatikankatolicky.com/novy-obrad-biskupskej-konsekracie/
vatikankatolicky.com/zmeny-obradov-sviatosti/
Marieta Ria
Nechcem sa tu s vami hádať... len chcem podotknúť, že tu nejde o násilne potratené dieťa, ale o spontánny potrat, či narodenie mŕtveho dieťaťa - to by dieťa, ktoré chcú rodičia pokrstiť a ono má smolu, že je nevyvinuté, preto bolo odsúdené za večné zatratenie? Viem, že takéto deti nezakusujú takú blaženosť ako pokrstené, ale nemôžu byť zatratené len preto, že im Boh nedal možnosť narodiť sa. Tak …More
Nechcem sa tu s vami hádať... len chcem podotknúť, že tu nejde o násilne potratené dieťa, ale o spontánny potrat, či narodenie mŕtveho dieťaťa - to by dieťa, ktoré chcú rodičia pokrstiť a ono má smolu, že je nevyvinuté, preto bolo odsúdené za večné zatratenie? Viem, že takéto deti nezakusujú takú blaženosť ako pokrstené, ale nemôžu byť zatratené len preto, že im Boh nedal možnosť narodiť sa. Tak isto nemôžeme hovoriť o niekom, že je navždy zatratený, keď zomrel záhadným spôsobom... my nevieme, čo sa dialo v posledných sekundách jeho života, či si nevzbudil ľútosť - ťažko súdiť, to vie len Boh! A mimochodom, dcéra stihla prijať skutočný krst!
Unam Sanctam SK
Ja vám v dobrom hovorím, že musíte zaujať správny postoj a zrieknuť sa vášho omylu, lebo inak odmietate dogmatické učenie Katolíckej Cirkvi a nie ste katolíčka (popretie učenia Katolíckej Cirkvi má za následok ipso facto exkomunikáciu). Ak nejaké dieťa zomrie v dôsledku spontánneho potratu alebo niečoho podobného a nestihne sa pokrstiť, kým žije, nemôže byť spasené; také deti idú do limba alebo …More
Ja vám v dobrom hovorím, že musíte zaujať správny postoj a zrieknuť sa vášho omylu, lebo inak odmietate dogmatické učenie Katolíckej Cirkvi a nie ste katolíčka (popretie učenia Katolíckej Cirkvi má za následok ipso facto exkomunikáciu). Ak nejaké dieťa zomrie v dôsledku spontánneho potratu alebo niečoho podobného a nestihne sa pokrstiť, kým žije, nemôže byť spasené; také deti idú do limba alebo predpeklia; Katolícka Cirkev učí, že nemôžu byť spasené, ale sú potrestané trestom iným, ako je trest ohňom (sú vo "vrchnej" časti pekla). Boh ich nechal zomrieť, lebo mal na to dôvod. Ako je drvivá väčšina ľudí dnes na ceste do zatratenia, tak by aj to dieťa spáchalo ťažké hriechy a bolo by zatratené a odsúdené k ešte horšiemu trestu.
Unam Sanctam SK
A okrem toho, ako chcete robiť rozdiel medzi dieťaťom katolíka a nekatolíka, že isté dieťa môže byť spasené a iné nie (bavíme sa o tých bez "osobných" hriechov avšak s dedičným hriechom)? Ak pripustíte, že čo i len jedno môže byť spasené, musíte pripustiť spásu aj pre všetky ostatné; a potom by ste museli pripustiť spásu aj pre pohanov a ľudí, ktorí nikdy o Kristovi nepočuli (čo je v totálnom …More
A okrem toho, ako chcete robiť rozdiel medzi dieťaťom katolíka a nekatolíka, že isté dieťa môže byť spasené a iné nie (bavíme sa o tých bez "osobných" hriechov avšak s dedičným hriechom)? Ak pripustíte, že čo i len jedno môže byť spasené, musíte pripustiť spásu aj pre všetky ostatné; a potom by ste museli pripustiť spásu aj pre pohanov a ľudí, ktorí nikdy o Kristovi nepočuli (čo je v totálnom rozpore s Bibliou a učením katolíckej Cirkvi i Tradície); a ak pripustíte, že niektoré z tých detí neboli spasené, potom niet dôvodu odmietať katolícke učenie. Okrem toho sa musíte riadiť učením Katolíckej Cirkvi, inak ste protestantka a nekatolíčka mimo Cirkvi a na ceste do zatratenia.