František protirečí viere: Ďalšia výzva biskupov, kňazov

Štyria biskupi, viacerí kňazi a laickí vedci podpísali (všetky mená nižšie) vyhlásenie, v ktorom Františkovi vyčítajú nedávny výrok o prijímaní …
Pavol IV
Preco tito signatari nepovedia pravdu, ze coho sa dopustil tymto vyrokom, podla Kanonu 11, Dekretu o Najsvetejsej sviatosti oltarnej zo dna : 11.10. 1551, Sveteho a ekumenickeho koncilu v Tridente !! (link : weebly.com/…0451/dekrety_a_kánony_tridentskeho_koncilu_web.pdf ) Strana 80 : Kto hovorí, že viera sama je dostatočnou prípravou na prijatie najsvätejšej sviatosti Eucharistie, nech je …More
Preco tito signatari nepovedia pravdu, ze coho sa dopustil tymto vyrokom, podla Kanonu 11, Dekretu o Najsvetejsej sviatosti oltarnej zo dna : 11.10. 1551, Sveteho a ekumenickeho koncilu v Tridente !! (link : weebly.com/…0451/dekrety_a_kánony_tridentskeho_koncilu_web.pdf ) Strana 80 : Kto hovorí, že viera sama je dostatočnou prípravou na prijatie najsvätejšej sviatosti Eucharistie, nech je exkomunikovaný.
U.S.C.A.E.
Pavol IV
U.S.C.A.E. " Františkovo vyhlásenie, že na prijatie svätého prijímania stačí iba viera, "odporuje" katolíckej viere, uzatvárajú."
V tom pripade zavadzaju autori tohto clanku a "zjemnuju" exkomunikacny vyrok Tridentu.
U.S.C.A.E.
dokonca citujú ten kánon v pôvodnom jazyku čiže Latinsky
[Si quis dixerit, solam fidem esse sufficientem praeparationem ad sumendum sanctissimum eucharistiae sacramentum, anathema sit.]
Please see here the full statement, with the list of signatories at the end of the text. A pdf of the statement can be downloaded HERE and a Spanish version HERE.More
dokonca citujú ten kánon v pôvodnom jazyku čiže Latinsky

[Si quis dixerit, solam fidem esse sufficientem praeparationem ad sumendum sanctissimum eucharistiae sacramentum, anathema sit.]

Please see here the full statement, with the list of signatories at the end of the text. A pdf of the statement can be downloaded HERE and a Spanish version HERE.
Pavol IV
U.S.C.A.E. V orig. clanku ano, ale nie v tomto, ktory je na Glorii.
Peter(skala)
Niekto by mohol povedať, že je to vytrhnuté z kontextu, ale po skusenosti s poslednými rokmi, ked papež nie lenže branil prijmať veriacim Eucharistiu do ust, ale dokonca vstupovať do Vatikanu bez očkovania alebo zakazal sv.omše v tridenckom ríte a naopak povoloval ľudom iného vierovyznania pristupovať k Sviatostiam, tak by som sa sa vôbec nedivil, keby aj v tomto prípade povolil prijmať Eucharistiu …More
Niekto by mohol povedať, že je to vytrhnuté z kontextu, ale po skusenosti s poslednými rokmi, ked papež nie lenže branil prijmať veriacim Eucharistiu do ust, ale dokonca vstupovať do Vatikanu bez očkovania alebo zakazal sv.omše v tridenckom ríte a naopak povoloval ľudom iného vierovyznania pristupovať k Sviatostiam, tak by som sa sa vôbec nedivil, keby aj v tomto prípade povolil prijmať Eucharistiu bez sv.spovede.

Ináč, pre lepšie pochopenie, ked sa v članku píše, že je možné prijať Eucharistiu bez spovede a nasledne po sv.omši sa vyspovedať, tak to platí len pre knaza, ktorý celebroval sv.omšu a mal ťažký hriech, pričom a to je dôležité - nemal možnosť sa pred sv.omšou vyspovedať kvôli nedostupnosti iného knaza (spovednika).

Avšak to neplatí pre laikov alebo aj klerikov, ktorí NEcelebruju sv.omšu
, či dokonca aj keby len chceli KONcelebrovať sv.omšu. Oni nemôžu prijať Ecuharistiu, ked maju ťažký hriech a nemohli sa vyspovedať pred omšou, pretože ONI nie su nevyhnutnou sučasťou sv.omši, na rozdiel od celebrujuceho knaza - bez ktoreho by sa sv.omša ani nemohla konať.

Potom je ešte otazne, ktorá sv.omša je nevyhnutná, lebo ak chce knaz celebrovať sv.omšu a vie, že má ťažký hriech, tak by si ju mal presunuť na vhodnejší čas alebo nech ho zastupí iný knaz. Takže len ked nie je možnosť iného knaza aby celebroval a je nevyhnutné sv.omšu odslužiť - len v takom mimoriadnom pripade by mohol knaz prijať Eucharistiu bez spovede.

Dôkazom toho, že to neplatí pre ostatných je aj to, že ak by mal taký človek možnosť sa vyspovedať po sv.omši, tak to isté by mal aj so sv.prijímaním. Ved, ked by mal možnosť sa vyspovedať po sv.omši, tak radšej nech počas sv.omši neide na sv.prijímanie a po sv.omši, ked ho knaz vyspovedá, potom mu môže dať aj sv.prijmanie. To som už zažil viackrat a je to bežná prax hlavne pre tých, ktorí nestihaju prisť pred sv.omšou na spoved alebo knaz nestihá všetkých vyspovedať pred sv.omšou, či do sv.prijímania.
Peter(skala)
Antonia Orosova
A tu sa musím zastať pápeža Františka, lebo každý človek ma právo na posväcujucu milosť uzdravenia v Kristovi i svet by bol omnoho čistejší❣️,,Zadarmo ste dostali i zadarmo dávajte!!!
BernadettaJaMalinka
Na milosť nemôžeš mať žiadne právo!! Keď si raz odsúdený ako vrah, zlodej alebo smilnik, tak máš podľa zákona znášať v base svoj trest. Ale keď dostaneš práve ty milosť od prezidenta, že ti je odpusteny tento spravodlivý trest doživotia alebo trest smrti... Tak si práve dostal milosť a ničím si si ju nezaslúžil!!!
Janko333
Podmienkou odpustenia hriechov je ľútosť a vyznanie hriechov vo sv. spovedi. Bez sv. spovede a nepohneme ani na krok! Svätý Vianney hovorí: Viete prečo ľudia tak dlho zostávajú v hriechoch a boja sa spovedať ? Dôvodom toho je pýcha. Prvé čo diabol robí je odrádzať ľudí od spovede. Svätá Margaréta – celý život oplakávala jeden všedný hriech, ktorý spáchala v mladosti. Keď mala päť rokov, …More
Podmienkou odpustenia hriechov je ľútosť a vyznanie hriechov vo sv. spovedi. Bez sv. spovede a nepohneme ani na krok! Svätý Vianney hovorí: Viete prečo ľudia tak dlho zostávajú v hriechoch a boja sa spovedať ? Dôvodom toho je pýcha. Prvé čo diabol robí je odrádzať ľudí od spovede. Svätá Margaréta – celý život oplakávala jeden všedný hriech, ktorý spáchala v mladosti. Keď mala päť rokov, oklamala v maličkosti otca. Keby sme mali pokoru, nezostávali by sme v hriechu, nestrácali by sme toľko času odkladaním spovede. Viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta pred všetkými ľuďmi a hneď, priamo po smrti.Ľudský život možno vyjadriť troma slovami: žiť, zomierať a stáť na súde. Sv. Augustín hovorí, že ak sa nebudeme sami trestať za naše viny, tak nás potrestá ten, proti ktorému sme hrešili. Ak chceme uniknúť trestu od Boha, trestajme sa sami.

„Keď človek zomiera, obklúči ho ako svorka vlkov aj sto diablov.

- Jeden diabol pokúša pýchou
- druhý vo viere
- tretí proti čistote
- štvrtý ho ženie do zúfalstva


Neverili by ste, ako rýchlo sa to deje. Boh predstaví človeku celý jeho život a tak povediac v jednej chvíli sú aj milióny ľudí, ktorí v tom čase zomierajú, súdení. Vy to nemôžete pochopiť, ale my to vieme. Pre vás je to nepochopiteľné.

Na osobnom súde budeme najprv účtovať zo všetkých darov, ktoré sme dostali od Boha. A ako prvé sme dostali od Neho prirodzené dobrá tela i duše. Ďalej sa nás bude Sudca pýtať, či sme nezneužívali za zlé ciele dary rozumu: čítanie zlých kníh, stretávanie so zvrátenými ľuďmi, falošné prísahy. Vtedy beda otcom i matkám, ak kupovali svojím deťom oblečenie na záhubu ich vlastných i cudzích duší!

Budú im tiež pripomenuté peniaze na hry, obžerstvá, opilstvá, tance a iné nepotrebné výdavky kým iní trpeli hladom núdzou. Či sme to nemohli lepšie využiť na podporu chudobných? Vtedy to všetko uvidíme a bude už neskoro.
Budú im tiež pripomenuté peniaze na hry, obžerstvá, opilstvá, tance a iné nepotrebné výdavky kým iní trpeli hladom núdzou. Či sme to nemohli lepšie využiť na podporu chudobných? Vtedy to všetko uvidíme a bude už neskoro.
Potom budeme účtovať z milostí nadprirodzeného poriadku. Narodili sme sa v lone katolíckej Cirkvi, zatiaľ čo toľko iných ľudí žije a zomiera v pohanských bludoch. Boh nám pripomenie, koľko rokov, mesiacov, týždňov a dní nás udržiaval pri živote, hoci nás dávno mohol potrestať smrťou, lebo sme Ho ťažko urazili.
Pripomenie nám všetky dobré myšlienky a vnuknutia, ktorými nás tak štedro obdaroval. Mnoho kresťanov nedostalo dokonca stotinu z tých milostí, čo my, a predsa sa posvätili! Beda kresťanovi, ktorý nevyužil tieto poklady ! Keď sa svätý Augustín nad tým zamyslel, prenikol ho strach: „Čo sa stane so mnou – hovoril – keď som dostal toľko milostí? Viac sa bojím kvôli premárneným milostiam, ako kvôli spáchaným hriechom! Bože, čo ma čaká ?!

Opilcom živo postaví pred oči, koľko ľudí pokúšali k tomu, aby chodili do krčiem, a nemravným, koľkokrát zviedli iné osoby. Budú nás vtedy súdiť aj z toho, že sme sa pripodobnili svetu:
Najmilší bratia! Žijeme v strachu pred duchovnou slepotou ! Pamätajme si, že vo chvíli, v ktorej to budeme najmenej očakávať.
Čo má robiť hriešnik, aby v tej chvíli bol bezpečný ? Nech hneď vstúpi do seba!
Lebo lepšie je plakať a robiť pokánie na zemi, ako po smrti, kde slzy a utrpenia sú bez zásluh.
- Panna Mária povedala že na zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval vyspovedať aspoň raz za mesiac!

SPYTOVANIE SVEDOMIA :: Ježiš Mária
SPOVEĎ JE POTREBNÁ :: Ježiš Mária

Vianney: O SPOVEDI (1. časť) | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice
Pavol IV
Antonia Orosova Bergolio vo svojom Apostolskom liste Desiderio Desideravi, zo dna 29. juna 2022 v clanku c. 5 tvrdi : " Svet to ešte nevie, ale všetci sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu (Zjv 19, 9). Aby sa mohli na nej zúčastniť, potrebné je len svadobné rúcho viery, ktoré pochádza z počúvania jeho slova (porov. Rim 10, 17)... (link: Katolicka cirkev na Slovensku )
Porovnajte si toto …More
Antonia Orosova Bergolio vo svojom Apostolskom liste Desiderio Desideravi, zo dna 29. juna 2022 v clanku c. 5 tvrdi : " Svet to ešte nevie, ale všetci sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu (Zjv 19, 9). Aby sa mohli na nej zúčastniť, potrebné je len svadobné rúcho viery, ktoré pochádza z počúvania jeho slova (porov. Rim 10, 17)... (link: Katolicka cirkev na Slovensku )

Porovnajte si toto tvrdenie s Kanonom 11, str. 80, Dekretu o Najsvetejsej sviatosti oltarnej zo dna : 11.10. 1551, Sveteho a ekumenickeho koncilu v Tridente : "Kto hovorí, že viera sama je dostatočnou prípravou na prijatie najsvätejšej sviatosti Eucharistie, nech je exkomunikovaný." (link: weebly.com/…0451/dekrety_a_kánony_tridentskeho_koncilu_web.pdf )

Co este musi tento clovek urobit, aby sa konecne ludom, ktori su s nim v JEDNOTE (v neviestke), uz konecne otvorili oci ?? A konecne pochopili, kde ich vedie !
obyčajná veriaca žena
Správne Bernadetta! Preto sa to volá milosť!
Metod
Jorge je slobodomurár