Otčenáš
1248
Otčenáš
Pár slov k podobenství o králi, připravujícím se na válku.
Velmi mne dnes zarmoutilo, že je toto podobenství chápáno jako potvrzení o světsky militantním duchu Pána Ježíše Krista. Proto považuji za nanejvýš potřebné, toto podobenství vyložit ve Jménu Páně.
V zájmu správného pochopení je vhodné uvést celý příslušný oddíl, aby se ozřejmil jeho pravý kontext.
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a …More
Pár slov k podobenství o králi, připravujícím se na válku.
Velmi mne dnes zarmoutilo, že je toto podobenství chápáno jako potvrzení o světsky militantním duchu Pána Ježíše Krista. Proto považuji za nanejvýš potřebné, toto podobenství vyložit ve Jménu Páně.
V zájmu správného pochopení je vhodné uvést celý příslušný oddíl, aby se ozřejmil jeho pravý kontext.
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“ Lk 14:25-33

Ježíš se nám zde nejdříve představuje, jako ten, kdo klade podmínky -
„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
Přidává podobenství o stavbě věže -
28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
Poučení z tohoto podobenství je dostatečně zjevné. Každý rozumný člověk si nejdříve vše dobře promyslí, než něco závažného učiní. V tomto případě se zdůrazňuje otázka, zda stavitel věže má dost prostředků na její dostavbu, na její zdárné dokončení. Zde nejde a priori o věž, jak moudří z vás jistě chápou. Jde o příčinu a následky.

Ježíš přidal ještě podobenství o králi, připravujícím se na válku.
31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru.
Králem s deseti tisíci je každý člověk na tomto světě. Každý člověk je ze své pokažené přirozenosti ve válce s Bohem, svým Stvořitelem. Byla to vzpoura člověka, která zapříčinila jeho vyhnání z Ráje. Rozumný člověk, král s deseti tisíci, sedne a dobře rozváží, jestli se pustí do války s Bohem, který je mnohem silnější. Proto se rozumný člověk ptá na podmínky míru, které mu člověk Ježíš, jediný prostředník mezi Bohem a lidmi (1Tm 2:5) ochotně oznámí. Kdo se chce smířit s Bohem, musí se stát učedníkem Ježíše Krista. Jiná možnost není. (J 14:6) Učedník však musí splnit všechny požadavky Mistra, část z nich zazněla na začátku příběhu a část příběh uzavírá.
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.
Tento verš, označený číslicí 33, s definitivní platností ozřejmuje smysl příběhu i obou podobenství.

Toto je s pomocí Boží jediný pravý výklad podobenství o králi, připravujícím se na válku.