Libor Halik
46.4K
Růženec
Je to stejná situace, jako když přicházely rány egyptské. Faraon měl zatvrzelé srdce jako valná většina současné církevní hierarchie. Začnou se probouzet, až bude jeden po druhém hynout jako egyptští prvorozenci. Rozpáleni pekelným hněvem budou přesto stejně pronásledovat novodobého Mojžíše - arcibiskupa Eliáše, až všichni zahynou v ohnivém moři. 😇
Libor Halik
Jak v Německu, tak v Rusku, tak i ve většině států světa, včetně USA dnes nejčastěji vládnou veřejně nekající hříšníci, obvykle zapojení v polotajných zednářských lóžích, jejichž cílem je zničit víru ve vzkříšeného Krista a odstranit i přežívající zbytky křesťanské morálky. Tito zednáři mezinárodně sjednocení usilují vytvořit celosvětovou totalitu global governance. Proti vzniku …More
Jak v Německu, tak v Rusku, tak i ve většině států světa, včetně USA dnes nejčastěji vládnou veřejně nekající hříšníci, obvykle zapojení v polotajných zednářských lóžích, jejichž cílem je zničit víru ve vzkříšeného Krista a odstranit i přežívající zbytky křesťanské morálky. Tito zednáři mezinárodně sjednocení usilují vytvořit celosvětovou totalitu global governance. Proti vzniku totalitní globání vlády, světovlády veřejně protestoval v r.2010 náš prezident Václav Klaus. Řekl: Jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se neformálním předstupněm globální světové vlády....
Pokud si těchto tendencí včas nevšimneme, pokud nevstoupíme do diskuse o jejich nebezpečích, rizicích a nákladech, budeme brzy postaveni před hotovou věc. Pak už bude jakákoli úvaha o české státnosti jen historickou reminiscencí. Začít tuto vážnou debatu je naší historickou odpovědností vůči tisíciletým dějinám naší země, vůči předcházejícím generacím, které jí přinesly často ty nejvyšší oběti a které nám jako dědictví zanechaly výsledky svého umu, nadání, práce svých rukou a bohatství svých myšlenek. Je to naší povinností vůči generacím současným, ale i budoucím, které štafetu české státnosti postupně převezmou od nás. Vladislavský sál, Pražský hrad, 28. října 2010 www.klaus.cz/clanky/2705 To je má odpověď pro anonymní značku NUNTIUS.
NUNTIUS
Je to Boží trest za spojenectví německé STASSI-vlády s barbarským Ruskem,které používá Satanské lsti,k ovlivňování světové veřejnosti!
secure.wikimedia.org/…/Active_measuresMore
Je to Boží trest za spojenectví německé STASSI-vlády s barbarským Ruskem,které používá Satanské lsti,k ovlivňování světové veřejnosti!

secure.wikimedia.org/…/Active_measures
Libor Halik
Také se domnívám, že záplavy v Německu, jsou jen začátek Božího trestání Bohu dnes nevěrných křesťanů. Odpadlická teologie obhajující ateismus i pohanství vznikla skze německého římskokatolického kněze Rahnera, nyní již zesnulého. V německé katolické církvi mají proto tyto postmoderní teologické lži nejvíce obhájců a nejhlubší kořeny.