Tadeusz Zborek
Każdy poseł i senator powinien przejść obowiązkowe badania psychotechniczne i psychiatryczne - bo to co oni wyprawiają nie mieści się w żadnych normach.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
........najskuteczniejsze badania dla nich to satanistyczne ,ale te przeszli wzorowo ! sam lucyfer ich egzaminował !
JOKAMA shares this
2