Clicks169
Dima
Egzorcyzm nad duchem bałwochwalstwa (w imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego)