CÓRKA MARYI
11.3K

JEZUS: Musicie ufać tym Orędziom całym sercem i wiedzieć, że zawierają one Źródło wszelkiego Życia

JESUS: You must trust in these Messages with your whole heart and know that they contain the Fountain of all Life

KSIĘGA PRAWDY

środa, 26 listopada 2014 roku, godz. 23.10

Moja szczerze umiłowana córko, Ja jestem dla świata Tajemnicą i tylko ci, którzy są blisko Mnie, poznają ogrom Miłości, jaką w Swoim Sercu mam dla ludzkości.

Gdyby mogli ujrzeć Moje Oblicze, poznaliby, jak głęboka jest Moja Miłość, Moja dbałość, Moja frustracja, Mój gniew, Moje współczucie, Moje zatroskanie o wszystkich. To właśnie z powodu Mojej Miłości do was wszystkich odczuwam to wszystko i z powodu Mojej Boskości oraz tajemnicy Przymierza Mojego Ojca człowiekowi dano tylko tyle informacji o Istnieniu Boga. Pełna Prawda o Moim nadchodzącym Królestwie zostanie ukazana tylko tym, którzy do niego wejdą. Tymczasem teraz bądźcie pewni, że Moja wielka Chwała objawi się w każdym z was, kiedy śmierć nie będzie już miała żadnej władzy nad wami.

Musicie ufać tym Orędziom całym sercem i wiedzieć, że zawierają one Źródło wszelkiego Życia. Moja Obecność wśród was, Moi umiłowani wyznawcy, staje się coraz silniejsza, a im silniejsza się staje, tym większa nienawiść będzie miotana na Mnie i tych wszystkich, którzy odpowiadają na Moje wołanie dla zbawiania dusz. Demony z każdej kategorii i hierarchii szatana skaziły dusze wielu dobrych ludzi, którzy Mnie kochają. Te biedne dusze zostały oszukane po to, by odrzuciły Mój ostateczny Plan przygotowania Mojej Reszty. Co więcej, wpływa się na nie, żeby stały się ochoczymi uczestnikami armii szatana. W wielu przypadkach nie będzie się wydawało, że armia szatana otwarcie Mi się sprzeciwia. Nie.

Szatan jest zbyt przebiegły, aby ujawnić swoją obecność, a więc każda jego taktyka walki przeciwko tej Misji będzie starannie przygotowana, ale będziecie w stanie rozpoznać jej cechy. Pycha, arogancja, subtelne apele wzywające do sprawiedliwości, które będą kamuflowały słowa herezji i bluźnierstwa, zostaną przedstawione ludzkości jako oświadczenia pełne troski i publiczne apele o uznawanie praw człowieka. Gdy Mój Kościół zacznie się pruć w szwach, najbardziej pobożni z Moich zwolenników pomyślą, że jest to ze względu na zmieniające się czasy, na nową erę, gdy mimo różnic religijnych świat staje się bardziej zjednoczony, i na nowy początek.

Nowa era Kościoła będzie postrzegana jako powszechna ewangelizacja, jakiej jeszcze nigdy nie widziano w Moim Kościele od czasów, kiedy Moi apostołowie rozpoczęli swoją misję. Najpierw zostanie ona przyjęta przez świecki świat. A gdy tylko świecki świat zaakceptuje ten plan, przywódcy w Moim Kościele zostaną zmuszeni do przyklaśnięcia tej nowej erze, w której Kościół i świecki świat staną się jedno. Namnożą się herezje, a Moje Imię zaniknie.

Ci, którzy należą do Mnie, nigdy się nie poddadzą i na wiele sposobów zostaną im udzielone wielkie Łaski. Lęk nie zatrzyma ich w walce z armią szatana. Ich głosy będą głośno rozbrzmiewały, bo Duch Święty umocni ich w sposób, który zadziwi wielu. Zachowają Prawdę za wszelką cenę, a Niebiańska Hierarchia, wszyscy aniołowie i święci, będą maszerować z nimi. Będą na nich rzucane wszelkie zniewagi, stawiane przed nimi wszelkie przeszkody i będą opluwani wszelkimi przekleństwami. Ale nic ich nie powstrzyma, a Ja, Jezus Chrystus, napełnię ich serca odwagą, determinacją i wolą, aby przeciwstawili się tym wszystkim, którzy Mnie zdradzą i którzy będą ich prześladowali za mówienie Prawdy.

Nigdy nie lękajcie się wciąż na nowo mówić o świętym Słowie Bożym, miliony bowiem nie rozpoznają kłamstw, które wkrótce zastąpią Moją Świętą Doktrynę.

Wzbudzę wiele dzielnych mężczyzn i wiele kobiet z różnych zakątków świata, by głosili prawdziwe Słowo Boże, tak jak zostało ono przekazane w najświętszej Biblii. Gdy będą wzmacniali prawdę, kłamcy rzucą im wyzwanie, używając pokrętnej logiki, by im zaprzeczyć. Moi wrogowie zjawią się w wielkiej liczbie i przyjdą uzbrojeni w teologiczne argumenty, które będą podważać Słowo Boże w czasie prowadzącym do Mojego Powtórnego Przyjścia. Staną na czele wielu Moich zagubionych wyświęconych sług, którzy zostaną oszukani przez Mojego przeciwnika.

Głos Moich wrogów będzie brzmiał głośno, aż zachrypną, wykrzykując nieprzyzwoitości z nienawiścią, płynącą z każdego poru ich ciał, do tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Nigdy nie zrezygnują z prześladowania wszystkich chrześcijan, aż do Dnia, w którym przyjdę sądzić. I wtedy wszystko ucichnie – nie wydadzą oni ani jednego dźwięku, ponieważ dopiero wtedy uświadomią sobie straszną prawdę i to, jak Mnie zdradzili.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-26-23-10-namnoza-sie-herezje-a-moje-imie-zaniknie