02:04
Clicks658
FATIMA SZÁZ
21
A Szeplőtelen belép a Templomba. „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” (Lk 1, 28)More
A Szeplőtelen belép a Templomba.

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” (Lk 1, 28)
FATIMA SZÁZ shares this
42
SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN - november 21.

„Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének”
A katolikus egyház megkülönböztetett tisztelettel tekint Szűz Máriára, Isten anyjára. Ez a tisztelet megmutatkozik abban is, hogy az Egyház ünnepei sorába iktatta Mária életének minden jelentősebb állomását. Mária életének eseményeihez különböző főünnepek, ünnepek, emléknapok …
More
SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN - november 21.

„Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének”
A katolikus egyház megkülönböztetett tisztelettel tekint Szűz Máriára, Isten anyjára. Ez a tisztelet megmutatkozik abban is, hogy az Egyház ünnepei sorába iktatta Mária életének minden jelentősebb állomását. Mária életének eseményeihez különböző főünnepek, ünnepek, emléknapok kapcsolódnak. Tartalmában az ünnep az ősrégi hagyományt hirdeti: Szent Jakab ősevangéliuma elbeszéli, hogy a boldog házaspár Joachim és Anna házasságából hosszú ideig nem született gyermek. Amikor a templomban a főpap egyszer arra szólította fel Joachimot, hogy, jóllehet ő a rangidős, ne ő mutassa be először áldozatát, mert nem támasztott magának utódot, akkor a házaspár nagyon elkeseredett. Mélyen vallásos, hívő emberek lévén sokat imádkoztak az Úrhoz, hogy ajándékozná meg őket gyermekkel. Joachim kiment a pusztába, 40 nap és 40 éjjel böjtölt, Anna pedig a következő fogadalmat tette:


„...Hogyha én szülni fogok, akár a férfi, akár az asszony nemből valót, ajándékul ajánlom fel én őt az Úrnak, az én Istenemnek, és legyen az Ő szolgája életének minden napján!”

Kérésük végül meghallgatásra talált. Nagy volt Joachim és Anna öröme, azonban az Úrnak tett ígéretükről nem feledkeztek meg.
A hagyomány szerint a lánygyermekeket hetven nappal születésük után mutatták be az Úrnak a templomban. Amikor Mária hároméves lett, szülei elvitték őt a templomba és a papok gondjára bízták. Egyes történetváltozatok úgy tudják, hogy éppen Zakariás, Keresztelő Szent János majdani édesapja volt az a pap, aki a kis Máriát bevezette az Úr szolgálatába.

Mária tizenkét éves koráig maradt a templomban, és a legjobb papok, írástudók oktatták őt a Szentírás tudományára. Mária, habár öntudatlanul, már ekkor készült csodálatos hivatására, az isteni Ige befogadására.

Damaszkuszi Szent János írja: "Ezért a kegyelem (ezt jelenti Anna neve) Úrnőt szült (Mária annyit jelent mint úrnő)". Három éves koráig a szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi templomba, és ott nevelkedett a templom szolgálatára szentelt hajadonokkal.

A hagyomány szerint Zakariás főpap, a Szentlélektől megvilágosítva a Szentek Szentjébe vezette be Máriát. Ez jel volt arra, hogy befejeződik az Ószövetség, és megkezdődik az Újszövetség, mivel nemsokára megjelenik a Megváltó. Ez az ünnep külső körülményeit tárja elénk. Ez azért történt, hogy Mária előkészüljön.
Itt a templomban a Szentlélek irányításával Mária nemcsak szüzességét őrizte, hanem a kegyelem is napról napra nőtt benne. Ragyogó tisztasága és kegyelemmel teljessége lett az alap arra, hogy általa szülessék a Megváltó a világra.

Mária születésével Isten a világnak adta azt a szeplőtelen testet, amelyből a világnak a Megváltó megszületik. Templomba vezetésével megkezdődött az ő lelki felkészítése az előtte álló magasztos feladatra. Ez a mai ünnep belső tartalmát tárja elénk. Az ősevangélium ezzel fejezi be: „Mária olyan volt ott a templomban, mint egy örvendező gerlice, táplálékát az angyalok kezéből kapta.”

Üdvözöllek, irgalmasság Anyja,
szép reménység, megbocsátás Anyja;
Istenszülő, kegyelmek szent Anyja,
égi-tiszta örvendezés Anyja.
Szent Szűz, áldunk!
Új tavaszvölgy, liliomillattal,
elárasztva mennybéli javakkal;
jöjj, Szűzanyánk, hathatós szavaddal,
szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal.
Szent Szűz, áldunk!
Égi Atyánk megteremtett téged,
Egyszülöttje betöltötte méhed;
termő ággá ojtott a Szentlélek,
zengjen áldás mindhárom Személynek.
Szent Szűz, áldunk! Ámen.

Testvéreim! Mi nem kaphatunk akkora kegyelmet, mint amekkorát a Szent Szűz kapott. Ezért fokozott a bűn hatalma rajtunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy bűnbánatunk a kegyelemre alkalmassá tegyen minket.
Urunk, Jézus Krisztus Anyjának és testvéreinek mondja azokat, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik. A Boldogságos Szűz mindig készséges volt az isteni indításokra, és tökéletes engedelmességgel teljesítette az isteni akaratot.

Forduljunk bizalommal és kérésünkkel, kedves Testvéreim, mennyei Atyánkhoz, hogy a Boldogságos Szűz közbenjárására foglaljon le minket is magának.

A Boldogságos Szűz közbenjárására tisztíts meg minket a bűn salakjától, és ékesíts fel kegyelemmel.
Engedd, hogy Szűz Mária példájára egész életünkkel Neked szolgáljunk.
Erősíts minket az Istenanya tiszteletében és szeretetében, hogy hűségünkben Anyánknak valljuk.
Add, hogy egész életünk folyamán érezzük a Boldogságos Szűz anyai oltalmát.
Életünk alkonyán vezessen égi Édesanyánk a mennyei Templomba minket.
Gondviselő Istenünk, mennyei Atyánk! Örök terved teljesedésére a Boldogságos Szűzben az ősi ártatlan embert adtad, és kegyelemmel felruháztad. Kérünk, amint az élete szakadatlan teljesedése volt akaratodnak, úgy anyai oltalmával mi is mindenben szolgáljuk akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen!
monikalupu shares this
1
Mária belépése a templomban
FATIMA SZÁZ
Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!