Clicks858
Edward7
14

Święci i mistycy , o Komunii do ręki

Nigdy więcej nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, żadnej Komunii do ręki!

„Dzieci Mojego Serca, pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi. Moje maluchy, wiele bluźnierstw popełnia się w (braku czci do) Najświętszej Eucharystii. Mój Syn jest znieważany w Jego Boskości przez nieczyste i niegodne ręce Moich świeckich dzieci. Jako matka Syna Bożego i Matki ludzkości, proszę Moje umiłowane dzieci, aby położyli kres tej obrzydliwości! Nigdy więcej nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, nigdy więcej Komunii na rękę! Ciało i Krew mojego Syna są znieważane przez wielu świeckich, którzy powierzają sobie zadania, które należą tylko do kapłanów i innych konsekrowanych..., takich jak: papież, kardynałowie i biskupi. Żadna ręka, która nie została konsekrowana przez kapłaństwo urzędowe, nie może dotknąć Mojego Syna ...( Przeczytaj całe orędzie )

Jan Paweł II: Nie mogę popierać Komunii do ręki, i nie mogę jej też polecać… Kapłan ponosi główną odpowiedzialność jako sługa Najświętszej Eucharystii i wszystkich Świętych Form . "Dotykanie konsekrowanych postaci ... ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych [kapłanów]" ...papiez.wiara.pl/…tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii) „ Komunia na rękę została wprowadzona przez modernistyczną hierarchię bez upoważnienia Stolicy Apostolskiej (kard. Suenens w Holandii itp . ) . Paweł VI stanowczo sprzeciwiał się temu, ale zdecydował udzielić ułaskawienia tylko wtedy, gdy użycie było już zakorzenione, aby uniknąć powszechnego nieposłuszeństwa ”.

Prałat Juan Rodolfo Laise, biskup argentyński, stwierdza: „Znam historię Komunii na rękę, została potajemnie przywrócona, rozpowszechniona na podstawie dwuznaczności i potwierdzona przez niezachwiane nieposłuszeństwo ... (Ojcu Świętemu), przez narzucając przez ponad dwadzieścia siedem lat nadużycia, którego Papież nie chciał autoryzować, ponieważ uważał to za niebezpieczne dla dobra Kościoła, aż w końcu udało im się rozpowszechnić to prawie na całym świecie ”.

Jezus do Cataliny Rivas (Boliwia): „Nie jest 10, ani 20 katów, którzy uderzyli Moje Ciało, ale wiele rąk rani Moje Ciało, przyjmując Komunię do rąk - świętokradztwo dzieło Szatana. "
Jezus Chrystus do Catherine Rivas o Komunii w ustach:

„Tym, którzy NIE przyjmują do RĘKI Mojego Ciała, Krwi, Duszy i Boskości, obiecuję napełnić ich Moimi Błogosławieństwami w ich ręce, serce, duszę i całe ich istnienie.

Obiecuję im o wiele więcej łask w ich ziemskim życiu i wynikające z tego, największą gwarancje zbawienia i wzrostu ... chwały w całym ich wiecznym życiu ze Mną w Niebie.

Będą bardzo czuli (obecność) Moją w Komunii w całym swoim istnieniu i z taką pełnią, że odbiorą sobie naturalne pragnienie dotykania Mnie. Ci zawsze przyniosą duszy większe dobro; z drugiej strony ci, którzy nalegają na wzięcie Mnie w swoją rękę, pozostaną zatwardziałymi w wielu sprawach wobec Mojej Woli i ślepi wobec Mojej woli... ”.


Jezus do Giuliany Crescio, grudzień 1989: „Nie chcę być wzięty w wasze ręce. Nie chcę być wzięty w wasze ręce! Chleb, ale dla waszej duszy. Dałem Apostołom chleb, nie jesteście kapłanami, nie możecie Mnie dotknąć! "

Niektóre dusze czyśćcowe mówią Marii Simmie (widzącej dusz), że grzech, za który muszą najbardziej cierpieć, jest spowodowany przyjęciem Komunii św. Maryja wyjaśnia: w normalnych warunkach tylko konsekrowane ręce kapłanów mogą rozdawać Komunię. Z wyjątkiem „nadzwyczajnych okoliczności” . „Nadzwyczajne” nie odnosi się do różnicy między wiernymi, którzy muszą czekać dwie minuty zamiast dziesięciu na przyjęcie Komunii. (Dziś świeccy lub księża spieszą się na wszystko) Pewnego dnia kobieta, która rozdawała Komunię, namawiała inne kobiety, aby robiły to samo, zmarła. Przed pogrzebem trumna była otwarta dla rodziny i przyjaciół, aby oddać ostatnią cześć. Następnie została zamknięta. Jednak bliski krewny spóźnił się i poprosił księdza o otwarcie jej, aby móc pożegnać się ze zmarłym. Kapłan podniósł pokrywę trumny i zajrzał do środka. Kilku widziało, że ręce kobiety poczerniały. Ten znak, zarówno dla mnie, jak i dla pozostałych, był Bożym potwierdzeniem, że nieświęcone ręce nie mogą rozdawać Jezusa podczas Komunii ”.

Maria Simma uwolniła od czyśćca 40 do 50 księży i biskupów, w większości za popieranie komunii na rękę lub za inne rodzaje braku szacunku. Nazywa Komunię na ręce „dziełem diabła”. Wielu jest tam, z powodu braku posłuszeństwa Ojcu Świętemu (prawdziwemu obecnie B.XVI dopow). , braku miłości do Mszy świętej, braku miłości do modlitwy i postu, nie czytając brewiarza, i powtarzam, za Komunię na rękę ... ” Dusze czyśćcowe powiedziały mi, że żaden papież do dziś nie wspierał Komunii na rękę, obrzędu, który był promowany przez grupę kardynałów i biskupów. Wszyscy papieże doskonale wiedzieli, że Komunia na rękę jest przeciwna czci Najświętszego z Najświętszych. "... Znam bardzo dobrą kobietę, która w to wątpiła i po prostu poprosiła samego Jezusa, aby dał jej wyraźny sygnał, aby mogła to wyjaśnić. Jezus to zrobił! Następnym razem, gdy kapłan przyszedł, aby udzielić Komunii, położył Eucharystię na jej dłoni. Gdy tylko to zrobił, Hostia podniosła się z jej ręki, podniosła się i zniknęła w powietrzu. Ten mały cud był również widziany przez kilku świadków ... ”

_ _ _ Egzorcyzmy 1976 . Kiedy ta 16-letnia dziewczynka z pobożnej niemieckiej rodziny została nagle dotknięta opętaniem przez demona, demon (podczas egzorcyzmów zarządzonych przez miejscowego biskupa) został zmuszony do powiedzenia: „Tego (konsekrowanej hostii) nie należy umieszczać w ręce. Księża muszą mieć odwagę, ludzie świeccy nie powinni rozdawać . Podczas podziału tej rzeczy (Komunii Świętej) , trzeba klęczeć. z rozkazu tego jednego (wskazując figurą Matki, który był w pobliżu) Komunii do ręki musi zostać zniesione, ponieważ jest to dzieło szatana. Biskup musi zabronić Komunii w ręku, jeśli może to zrobić ”. Komunia na rękę - dzieło szatana

_ _ _ Z książki „Dajcie mi pić” z 2008 roku : Jezus mówi: „Wszystko zostało przystosowane do profanacji i świętokradztwa, a moi sług to nie obchodzi, żyją z tym wygodnie. Świeccy udzielają Komunii św. I nadejdzie dzień kiedy Święta Ofiara Krzyża również zostanie zdegradowana w taki sposób, że nie pozwolą Mi zstąpić do Hostii. "

_ _ _ Z planu masońskiego z 1925 r. Można zacytować następujący fragment: „Jak wierni mogą już nie wierzyć w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii? […] Najpierw musimy skłonić ludzi do przyjęcia Komunii św. Hostii do ich rąk. Tak przygotowani będą postrzegać Hostię jako symbol braterskiego współistnienia ” . Pośrednio Komunia na rękę przyczyniła się również do przesunięcia Tabernakulum , które nie znajdują się już w centrum kościołów, ale w bocznym obszarze lub w innym pomieszczeniu. Doprowadziło to do zaprzestania klęczenia w wielu świątyniach na Zachodzie.

_ _ _ Z praktyką Komunii na rękę jest prawdziwa profanacja Najświętszego Sakramentu. Normą Kościoła katolickiego pozostaje przyjmowanie Komunii do ust. Jedyną przyjemną drogą do Boga jest przyjmowanie Komunii Św. na kolanach i do ust , i wyłącznie z rąk kapłana. Franciszek z Asyżu: „Tylko oni (kapłani) , mogą Go podawać, a inni nie.” (List 2a do wszystkich wiernych, 3.5)

_ _ _ Kiedy usłyszysz argument „Kościół na to pozwolił”, pamiętaj, że jesteś Kościołem, a nie nieposłuszną i zdradliwą biurokracją znalezioną gdzieś daleko i niedostępną. Kościół nie pozwolił na to, ale tolerował to tylko pod presją.

_ _ _ Św. Brygida Szwecji, 1373: „Spójrz, moja córko, zostawiłem moim kapłanom pięć darów ... a piąty to przywilej dotykania rękoma Mojego Najświętszego Ciała”.
jesusmariasite.org

„Chrystus sam konsekrował swe Ciało, i sam dawał je do spożywania”-Święty Tomasz z Akwinu

Stefan kardynał Wyszyński – kult Eucharystii
Stefan kardynał Wyszyński; Nauczał, że z Eucharystii rodzi się codzienny wysiłek upodabniania się do Chrystusa oraz apostolski i kontemplacyjny styl nauczania i gorliwość w pracy duszpasterskiej. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom.

Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich, gdyż doskonale już wiedział, jakie negatywne skutki
przyniosło to na Zachodzie. Dlatego przed śmiercią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie i nie wprowadzali tych praktyk w Polsce.


Zachęcanie do Komunii na ręke, jest sprzeczne z całym nauczaniem Kościoła na przestrzeni wieków
"Jak odpowiedzieć zwolennikom "Komunii narękę"? - teologkatolicki.blogspot.com
-" W obecnie rozpowszechnionej formie w ogóle nie zwraca się uwagi na okruchy Ciała Pańskiego, które w sposób nieunikniony znajdują się na ręce a także na palcach, którymi się chwyta. Tym samym jest to praktyczna negacja prawdy wiary w obecność Jezusa Chrystusa także w cząsteczkach konsekrowanej Hostii.
- Chwytanie palcami jest gestem typowym dla każdego pokarmu, gdyż tak spożywa się każdy pokarm, tym samym sposób nie odróżnia między zwykłym pokarmem a Ciałem Pańskim, i tym samym jest symbolicznym zrównaniem Komunii św. ze zwykłym pożywieniem, więc znakiem negacji Realnej Obecności samego Boga w Najświętszym Sakramencie".
V.R.S.
Co tam pokłamać trochę w ulotkach skoro to w szczytnym celu promocji kremówkowej religijności.
przeciwherezjom
Super zebrane, najwyższa półka. Pozwolę sobie to rozprowadzać w formie ulotek, i na stronke też dam. Dzięki
V.R.S.
Mitomani znów sztukują rzeczywistość. Znów w roli głównej Dominicae cenae , które co do zasady aprobuje Komunię na rękę, ale gdy posoborowy idolatra staje w obliczu faktów to tym gorzej dla faktów.
wacula25wp.pl
Piszesz Edward7-[Nigdy więcej nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, żadnej Komunii do ręki! itd ]--Aaaaaaaaa Na której stronie w Piśmie Świętym pan Jezus te słowa wypowiedział lub objawieniu świętym .A fałszywi pseudo-prorocy wkładają swoje myśli prymitywne w święte słowa Boskie jak sekciarze WSTYD....