Clicks34
vi.news

Các Giám mục New Zealand tán thành kết hôn Đồng tính của Đức Phanxicô

Giám mục Auckland, Patrick Dunn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục NZ, hoan nghênh các quan điểm gây tranh cãi của Francis về các kết hôn dân sự.

“Tôi tán thành những bình luận của Francis như tin đã đưa,” ông nói với Catholic.org.nz (ngày 24 tháng 10). Thái độ của Giám mục Dunn là ủng hộ một cách phi lý những người thúc đẩy chương trình nghị sự về người đồng tính.

Có một mafia oải hương trong số các giáo sĩ của giáo phận của ông, những người đã được ông thăng chức trong nhiều thập kỷ.

Vào tháng 9 năm 2017, Dunn đã vận động cho nhà hoạt động đồng tính luyến ái James Martin SJ gọi một trong những cuốn sách của ông ta “như một câu trả lời cho lời cầu nguyện của [tôi].” Ông tiếp tục thảo luận về lập luận rằng "những người Công giáo sùng đạo" nói rằng trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là "bảo mọi người ngừng phạm tội." Câu trả lời đầy thắc mắc của ông ta, "Đó thường không phải là cách tiếp cận của Chúa Giê-su."

Không có gì ngạc nhiên khi Dunn hầu như không có chủng sinh và những người mà ông ta có hầu hết đều đến từ nước ngoài.

#newsFdbipxnqkm