Clicks1.6K
Coburg
17
Boj o ľudstvo. "Kauza pandémia" gradujeMore
Boj o ľudstvo.

"Kauza pandémia" graduje
Barbarin
Ty už blázen jsi, Hoki-hooki.
Kallistratos
Ty se z toho Liborku vážně někdy zblázníš. Implantovat takto své představy do Bible je tristní, stejně jako šířit tato videa
... Ďábel je velký hráč a poker umí skvěle a víš k čemu nás donutil Liborku? Pracovat s jeho nástroji a podlehnout jim... A dokonce s jejich pomocí odhalovat "Boží vůli". Generovat strach, paniku, nejistotu a z Boha učinit zlovolného zaklínače, a po nesplněných představách …More
Ty se z toho Liborku vážně někdy zblázníš. Implantovat takto své představy do Bible je tristní, stejně jako šířit tato videa
... Ďábel je velký hráč a poker umí skvěle a víš k čemu nás donutil Liborku? Pracovat s jeho nástroji a podlehnout jim... A dokonce s jejich pomocí odhalovat "Boží vůli". Generovat strach, paniku, nejistotu a z Boha učinit zlovolného zaklínače, a po nesplněných představách i lháře...Informace a emoce. Postfaktická a postmoderní doba. Registruj to. Tady buší ďábel do kovadliny... A tobě mohu-li, doporučuji krásný výlet do přírody bez internetů 🙂 a zaručených zpráv. Tak na 14 dní a v nějaké chajdě na úpatí Sněžníku a nebo Beskyd... Tam nejsou čipy ani luciferazy 👍🐕‍🦺
Peter(skala)
Dobre hovorí o dezinformaciach aké media širia a o vládach, ktore brania širiť objektivne správy.

napr. aj o vakcinach a liekoch: Budesonide, ...
chcu nas silou mocou načipovať a klamu spoločnosť, že ide len o vakciny pre naše zdravie
🤮
Dudko
Už sa na neho medzičasom takmer zabudlo, hoc vieme že tu už je: ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu;

lifenews.sk/…kajucich-na-prichod-antikrista
a
vimeo.com/101346808
apredsasatoci
Ako sa mohlo na zločinca zabudnúť, keď tu ešte nebol. Či som niečo presvihla?
Dudko
Prešvihla, lebo on skryto už dávno pôsobí a možno ho ani verejne neuvidíme, ktovie...
Anna Krátka
euportal.cz/…soubor-kretenu-a-parazitu.aspx
Neototalitní EU je tragikomická, ale Evropa umírá a za pár let už tu nebude. Evropská komise jako soubor kreténů a parazitů

freeglobe.cz/…-na-vyhubeni-miliard-lidi.aspx

Totalitní světovláda: Šokující fakta o klonování lidí a přípravách na vyhubení miliard lidí

freeglobe.cz/…0-totalitni-svetovlada-i-.aspx
freeglobe.cz/…a-sledovani-soukromi-lidi.aspx

More
2 more comments from Anna Krátka
Anna Krátka
Anna Krátka
sk.wikipedia.org/wiki/Norimberský_kódex

zemavek.sk/norimbersky-kodex/

Norimberský kódex a očkovanie
19.10.2020 ·

oto: wikipedia
Etickými aspektmi biomedicínskeho výskumu sa zaoberajú viaceré medzinárodné dokumenty. Jedným z nich je aj Norimberský kódex, ktorý vznikol v roku 1947 v Norimbergu, ako dôsledok súdneho procesu s vojnovými zločincami po 2. svetovej vojne, v rokoch 1946-47. Na …More
sk.wikipedia.org/wiki/Norimberský_kódex

zemavek.sk/norimbersky-kodex/

Norimberský kódex a očkovanie
19.10.2020 ·

oto: wikipedia
Etickými aspektmi biomedicínskeho výskumu sa zaoberajú viaceré medzinárodné dokumenty. Jedným z nich je aj Norimberský kódex, ktorý vznikol v roku 1947 v Norimbergu, ako dôsledok súdneho procesu s vojnovými zločincami po 2. svetovej vojne, v rokoch 1946-47. Na norimberskom súde boli dokumentované rôzne zločiny proti ľudskosti, vykonávané lekármi. Neslávne známym bol aj Dr. Josef Mengele a ďalší nacistickí „lekári“, ktorí robili neľudské pokusy na väzňoch v koncentračných táboroch proti vôli, prípadne bez vedomia týchto väzňov. Podľa Mengeleho a jeho obhajcov, ktorí sa oháňali pojmom „vyššie dobro národa“, boli úmrtia a ťažké poškodenia zdravia, vyplývajúce z ich drastických pokusov, „výsostne odbornou, medicínskou, záležitosťou“ v záujme vedy a spoločnosti. Norimberský vojenský tribunál vzniesol voči týmto zločincom hlavné obvinenie v zmysle „vykonávania lekárskych pokusov bez súhlasu dotknutej osoby“. Norimberský kódex bol prijatý, ako súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktoré sa už nikdy nesmú zopakovať! Obsahuje desať podmienok, na základe ktorých, je možné realizovať výskum s účasťou ľudských subjektov. Je na zvážení, či tento kódex neporušujú aj také postupy, akými sú povinné očkovanie a povinné testovanie.

Desať bodov norimberského kódexu

Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom / zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou / záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.

Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol plodné výsledky pre dobro spoločnosti, ktoré nemožno získať inými spôsobmi, či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách
i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby, či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.

Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie,
snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.

Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.

Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami, či úmrtím.

Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti / skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.
apredsasatoci
dalila
Chces, aby boli vypočuté tvoje modlitby? Daj Pánovi svoje skrušené srdce, čas, pozornosť, čítaj Bibliu, sebazaprieraj sa, prijimaj Sviatosti...
dalila
Ahojte. Ako sa dá získať relikvie do domácnosti. Mám takú túžbu pre moje deti od ich patronov. Sv.Michala sa nedá, ale tak kameň z gargana či skade. Ďakujem za odpoveď
Coburg
dalila to je dosť ťažké. Máme prvostupňové a druhostupňové relikvie. Prvostupňové - to je napríklad priam kúsok kosti zo svätca. druhostupňové sú tzv- "dotykové" t.j. boli dotknuté originálom. Ale hovorím, dostať sa k relikviám je dosť náročné. Spravidla sa to dá len po známosti.
dalila
Oki vďaka
Anna Krátka