Clicks15
lv.news

"Tradicionālās metodes": meksikāņu nuncijs pieļauj kļūdu

Meksikas nuncijs arhibīskaps Francisks Kopola 12. aprīļa Meksikas bīskapu konferences atklāšanā sludināja drūmumu un likteni.

Meksikāņi arvien vairāk identificē sevi kā nereliģiskus un mazāk piedalās draudzes dzīvē, viņš novēroja, sakot, ka katoļu skaita samazināšanās ir "ārkārtīgi satraucoša". Kopola pamanīja, ka reliģisko laulību skaits pēdējo divdesmit gadu laikā ir samazinājies uz pusi.

Kā risinājumu viņš atkārtoja Franciska atturību, saskaņā ar kuru Evaņģēlijs un Kristus "vienmēr būs pievilcīgi", taču piebilda, ka "mūsu tradicionālās metodes" šodien "nedarbojas un arī nevar darboties".

Tas ir pilnīgi taisnība, tomēr Kopola nepievērsa uzmanību tam, ka "tradicionālās metodes", ko viņš pamatoti aizskāra, pirms divām paaudzēm ieviesa neveiksmīgā Vatikāna II padome, kas katoļu ticību aizstāja ar sekulārismu un kreiso ideoloģiju, kas izraisīja pašreizējo pastorālo katastrofu.

Attēls: Franco Coppola © Conferencia del Episcopada Mexicano, #newsHztobndtxy