Clicks1.5K
m.rekinek
13

NIEBEZPIECZEŃSTWA MASEK I MAGICZNE MYŚLENIE

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom skłamały na temat skuteczności masek, gdy dyrektor CDC dr. Rochelle Walensky napisała na Twitterze: „Maski mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia COVID19 o ponad 80%”.
Walensky nie podał odniesienia do ich twierdzenia, ale duże badanie przeprowadzone przez naukowców z Yale, Stanford i University of California Berkeley wykazało znacznie mniej imponujące wyniki za pomocą masek
Noszenie maski na twarz wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, w tym rozwojem bakterii opornych na antybiotyki, brakiem tlenu, efektami psychologicznymi i nie tylko

Eksperci twierdzą, że wymóg maski nie tylko niewiele chroni zdrowie, ale wręcz szkodzi, zamieniając obywateli w niewolników i służąc jako symbol zniewolenia.
Pomimo wielu naukowych dowodów na to, że maski nie działają, magiczne myślenie – wiara, że można wpłynąć na wyniki, robiąc coś niezwiązanego z tym – uporczywie na ich korzyść.

Czy jesteś gotowy nosić maski na zawsze? Niektórzy tak, ale ich pozytywne nastawienie do masek jest prawdopodobnie wynikiem mylących i niedokładnych informacji. Wynikające z tego magiczne myślenie o maskach wywołało jedną z najbardziej spolaryzowanych debat w historii Stanów Zjednoczonych, prowadząc do tego, że przeciwnicy masek są określani mianem „zabójców babci”.

Żeby było jasne, amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) rażąco skłamały na temat skuteczności masek. 5 listopada 2021 r. dyrektor CDC dr. Rochelle Walensky: „Maski mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia COVID19 o ponad 80%.

Ale jak dr. Vinay Rasad, MPH, hematolog i onkolog oraz profesor nadzwyczajny na Wydziale Epidemiologii i Biostatystyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, ujął to w Brownstone Institute: „Nie wiem, jak to ująć grzecznie, ale to kłamstwo , i naprawdę niewiarygodny… Pomysł, że maski mogą zmniejszyć ryzyko infekcji o 80%, jest po prostu nieprawdziwy, niewiarygodny i nie może być poparty wiarygodnymi danymi.

Maski mają niewielką, jeśli w ogóle, skuteczność

Walensky nie cytowała jej twierdzenia, że maski zmniejszają infekcje COVID-19 o 80%, ale duże badanie4 przeprowadzone przez naukowców z Yale, Stanford i University of California Berkeley wykazało znacznie mniej imponujące wyniki z maskami.

Od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. w badaniu wzięło udział 342 183 osoby z 600 wiosek wiejskich Bangladeszu. We wsiach, którym dano maski, liczba symptomatycznych infekcji COVID-19 była o 9,3% niższa w porównaniu z wioskami bez masek, a we wsiach, w których zamiast masek z materiału dano maski chirurgiczne, była aż o 11% niższa.

Dlaczego więc tweet Walensky'ego nie został oznaczony jako dezinformacja i nie był celem „kontrolerów faktów”, którzy odkryli rażące kłamstwo? Rasad opublikował tweeta od matematyka z Carnegie Mellon University, Wesleya Pegdena, który powiedział:

Szef agencji odpowiedzialnej za dostarczanie Amerykanom dokładnych i wiarygodnych informacji o działaniach (takich jak szczepionki), o których wiemy, że są skuteczne, nie powinien wygłaszać fałszywych oświadczeń ilościowych o słabo udowodnionych działaniach na poparcie.

Na maseczkach na twarz żyją patogeny oporne na antybiotyki

Chociaż maski na twarz są zalecane lub przepisywane w kółko, niewiele mówi się o ryzyku związanym z zakrywaniem ust i nosa tkaniną lub innymi materiałami. Zarówno maski bawełniane, jak i maski chirurgiczne gromadzą patogeny, które mogą zwiększać ryzyko chorób zakaźnych – czynnik, który rzadko jest brany pod uwagę przy omawianiu ich zalet.

Kiedy naukowcy z Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii przeanalizowali społeczność drobnoustrojów na chirurgicznych i bawełnianych maseczkach na twarz 13 zdrowych ochotników po czterech godzinach ich noszenia, znaleziono bakterie, takie jak Bacillus, Staphylococcus i Acinetobacter – 43% z nich to antybiotykoodporne.

Według badań, aby jak najlepiej pozbyć się maseczek z bakterii, były one gotowane w 100 stopniach Celsjusza, prane z detergentem w 60 stopniach Celsjusza lub prasowane żelazkiem parowym. Jednak tylko 21% respondentów stwierdziło, że codziennie czyści bawełniane maski. Naukowcy stwierdzili: „W sumie badanie to sugeruje, że najlepszym sposobem na usunięcie bakterii jest usunięcie bakterii z masek:

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to sugeruje, że znaczna liczba bakterii, w tym bakterii patologicznych i opornych na antybiotyki, gromadzą się po użyciu na chirurgicznych, a tym bardziej bawełnianych maseczkach na twarz. Z naszych wyników wynika, że po intensywnym użytkowaniu maseczki na twarz należy odpowiednio zutylizować lub wysterylizować. Jasne wytyczne dla całej populacji mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia bakteryjnego ryzyka biologicznego masek na twarz ...

Badacze z Niemiec w podobny sposób kwestionowali, czy maska zakrywająca nos i usta jest „wolna od niepożądanych skutków ubocznych” i potencjalnych zagrożeń w codziennym użytkowaniu. Okazało się, że tak nie jest, a zamiast tego występują istotne działania niepożądane i zmiany patofizjologiczne, w tym często występujące łącznie:

Zwiększenie martwej przestrzeni
Wzrost oporu oddychania
Wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi
Spadek poziomu tlenu we krwi
Wzrost tętna
Zmniejszenie wydolności krążeniowo-oddechowej
Czuć się wykończonym
Zwiększenie częstości oddechów
Trudności w oddychaniu i duszność
bół głowy
Zawroty głowy
Wrażenie wilgoci i ciepła
senność
Zmniejszona empatia
Upośledzenie funkcji bariery skórnej z trądzikiem, swędzeniem i zmianami skórnymi


Zespół zmęczenia wywołany maską jest powszechny

W badaniu określono ten zespół objawów jako zespół zmęczenia wywołanego maską (MIES) i ostrzegano, że dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby chore lub cierpiące na niektóre choroby przewlekłe mogą być szczególnie narażone na długotrwałe maskowanie.

Skutki krótkoterminowe obejmują skażenie mikrobiologiczne, bóle głowy, wyczerpanie, zatrzymanie dwutlenku węgla i podrażnienie skóry, podczas gdy skutki długoterminowe mogą prowadzić do przewlekłych problemów:

W oparciu o fakty i konteksty, które odkryliśmy, długotrwałe stosowanie masek może wywołać przewlekłą reakcję na stres współczulny wywołaną zmianami w gazometrii i kontrolowaną przez ośrodki mózgowe. To z kolei indukuje i wyzwala zespół immunosupresyjny i metaboliczny z chorobami sercowo-naczyniowymi i neurologicznymi.

Mówi również: „Można założyć”, piszą, „że potencjalnie szkodliwe efekty maski opisane dla dorosłych dotyczą jeszcze bardziej dzieci: … fizjologiczne wewnętrzne, neurologiczne, psychologiczne, psychiatryczne, dermatologiczne, laryngologiczne, stomatologiczne, socjologiczne, upośledzenia zawodowe i społeczno-medyczne, mikrobiologiczne i epidemiologiczne...

Maski obecnie używane dla dzieci to wyłącznie maski dla dorosłych, które są produkowane w mniejszych wymiarach geometrycznych i nie zostały przetestowane ani zatwierdzone specjalnie do tego celu.

Ponownie, jeśli podejmiesz te nieznane ryzyko – zarówno krótko-, jak i długoterminowe – w celu noszenia masek, korzyści są wysoce wątpliwe i mają na celu odparcie patogenu, który ma niską śmiertelność w większości populacji:

Najnowsze badania nad SARS-CoV-2 wykazują zarówno znacznie niższą zakaźność, jak i znacznie niższą śmiertelność zachorowań niż wcześniej zakładano, ponieważ można było obliczyć, że średni skorygowany wskaźnik śmiertelności zakaźnej (IFR) 0,10% w lokalizacjach o wartości poniżej średniej globalny COVID-19 - Wskaźnik śmiertelności populacji wynosił.

Na początku października 2020 r. WHO ogłosiła również publicznie, że prognozy wskazują, że COVID-19 jest śmiertelny u około 0,14% chorych – w porównaniu z 0,10% w przypadku endemicznej grypy – jest to również znacznie niższa wartość niż oczekiwano. Z drugiej strony skutki uboczne masek są istotne klinicznie.

Maska twojego zniewolenia

Oczywiste jest, że brakuje dowodów na fizyczną ochronę przed chorobami za pomocą masek, podczas gdy ich potencjał wyrządzania szkód psychicznych jest ogromny. Brownstone Institute zwrócił uwagę na historię popularnego świętego Escravy Anastácia, niewolnika pochodzenia afrykańskiego, który mieszkał w Brazylii w XIX wieku.

Została zmuszona do noszenia metalowej maski, która wyglądała jak kaganiec, gdy żyła, aby nie mogła mówić o ucisku i niesprawiedliwości, której była poddawana. Roberto Strongman, profesor nadzwyczajny studiów nad czarnymi na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, pisze:

Pojawienie się Anastazji na wiecach przeciwko integracji daje możliwość zrozumienia obecnej tyranii medycznej jako formy niewolnictwa i nawiązania więzi solidarności między społecznościami, których wolność jest zagrożona we wszystkich grupach rasowych. Twierdzenie o kooptacji zasługuje na wyjaśnienie, ponieważ uzasadnione roszczenie uzurpacji kulturowej mogłoby łatwo doprowadzić do zerwania ważnych sojuszy w modelu dzielenia się i podbijania.

Chociaż istnieją wyraźne osobliwości między cierpieniem Afrykanów w systemie niewolnictwa a pozbawieniem wolności obywatelskich, które większość obywateli na całym świecie musi znosić podczas obecnej pandemii, Anastasia przypomina nam o pewnych transhistorycznych stałych w procesie dehumanizacji i ujarzmienia grup ludności poprzez kneblowanie i nakładanie kagańców na ich ciała w celu stłumienia protestów.

Strongman wskazał na kilka niezaprzeczalnych powodów, dla których maski na twarz nakazują „czynić obywateli niewolnikami” i działają jako symbole zniewolenia. To zawiera:

prowadzą do niedoboru tlenu i promują stan osłabienia fizycznego i psychicznego
są symbolami uległości i są używane jako część dynamiki mistrz-niewolnik

Wymuszanie tworzenia kultury skoszarowanej

Wymazują osobowość i ujednolicają masy - „Skolektywizowane noszenie masek prowadzi do wymuszonej jednolitości, w której jednostka jako neo-meta-obywatel ustępuje miejsca bezimiennej zbiorowości”.

Są teatralnością i ukrywają tożsamość, czyniąc nas obcymi
wymazywać mimikę twarzy i hamować komunikację niewerbalną, w tym niezbędną dla organizacji społecznej, która może doprowadzić do rewolucji

Zmniejszają wydajność werbalną
są widocznymi przejawami lojalności wobec „systemu medyczno-technokratycznej kontroli”.
są częścią przygotowania jednostki do nowych ról społecznych – „Niezależnie od tego, jak przejściowy może być obecny reżim ukrywania twarzy, ludność musi pogodzić się z faktem, że jesteśmy zmuszeni przejść przez rytuał przejścia, a proces rehabilitacji do nowej normy”.

Promuj kulturę strachu

Odstraszanie solidarności poprzez uczynienie sąsiada „bezimiennym patogenem zamiast sojusznikiem”


Magiczne myślenie o maskach

CDC nie tylko kłamie, ale także wydaje nonsensowne stwierdzenia, takie jak: „Maski z tkaniny nie chronią przed dymem z pożarów lasów… Nie są w stanie zatrzymać w dymie małych, szkodliwych cząstek, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Ale czy mamy wierzyć, że chronią nas przed wirusem w aerozolu? „Wirus jest 25 razy mniejszy niż cząsteczka dymu” – pisze Steve Kirsch, dyrektor wykonawczy fundacji Vaccine Safety Research Foundation.
„Więc to tak, jakby próbować powstrzymać komara za pomocą ogrodzenia z ogniwa łańcucha.

Jednak magiczne myślenie – wiara, że możesz wpłynąć na wyniki, robiąc coś, co nie jest z nimi związane przyczynowo – trwa.

Robert Dingwall, konsultant socjolog, zakwestionował, dlaczego

Panel Ekspertów Urzędu Zdrowia Wielkiej Brytanii wykorzystał jedynie drugorzędną bazę dowodową, która nie wykazała żadnych wyraźnych korzyści, na których można by oprzeć swój wniosek, że maski na twarz pomagają zmniejszyć przenoszenie w społeczności. On napisał:

Stan debaty na temat masek twarzy przypomina nieco Galileusz, który opublikował swój raport o heliocentrycznym wszechświecie, a następnie dodał na końcu akapit, prosząc czytelnika o zignorowanie jakichkolwiek dowodów, ponieważ Kościół oświadczył, że wszystko jest inne na świecie.

Wobec braku lepszej jakości pracy – a musimy się zastanawiać, dlaczego nie przeprowadzono tych badań – niektóre twierdzenia dotyczące masek na twarz wyglądają bardziej jak magiczne myślenie niż coś, co ujawnia rodzaj przypadkowego związku, który może być dostrzegalny jako nauka .

Ponieważ pandemia nadal się rozprzestrzenia, nauka jest nadal ignorowana, a zalecenia są oparte głównie na emocjonalnych uzasadnieniach i wyzwalaczach. Gdyby rzeczywiście postępowano zgodnie z nauką, ogólne noszenie masek nie byłoby i nie mogłoby być zalecane dla zdrowych ludzi.

Na początku władze zdrowotne faktycznie odradzały maseczki dla zdrowych ludzi, ale w pewnym momencie - na początku - odwróciły się. I dlaczego? Według Strongmana:

Tak jak maski działają jak artefakty graniczne w rytuałach przejścia i jako część treningu zwierząt, te maski Covid są zwiastunami dalszej ingerencji w naszą integralność.

Noszenie masek to tylko jeden krok od otrzymania szczepień, a następnie zaakceptowania dokumentacji szczepień i wszczepionych połączeń nerwowych, dopóki pierwotna osobowość nie zostanie pogrzebana przez cyborga. Maski działają jako empiryczny test akceptacji przyszłych technologii kontroli fizycznej. Gdzie narysujesz linię?

Źródła:

1, 20 Biuletyn Steve Kirsch 7 listopada 2021
2 Twitter, Rochelle Walensky 5 listopada 2021 r.
3, 6 Instytut Brownstone 7 listopada 2021 r.
4 Wpływ maskowania społeczności na COVID-19: randomizowana próba klastrowa w Bangladeszu 8 listopada 2021 r.
5 ABC Action News 1 września 2021
7 Twitter, Wes Pegden 5 listopada 2021 r.
8, 9 Frontiers in Medicine 3 września 2021
10, 11, 12, 13, 14 Int J Environ Res Public Health. 2021 kwi; 18 (8): 4344
15 Kolekcja historyczna 13 grudnia 2018
16, 17, 18, 23 Brownstone Institute 4 listopada 2021 r.
19 USA CDC, dym z pożaru i COVID-19
21 Przestrzeń nauk społecznych 25 października 2021
22 Wiadomości z serwisu Life Lipiec 31, 2020

mercola.com/…icles/archive/2021/12/03/life-in-pandemicland.aspx
V.R.S.
megur shares this
363
Weronika....S
Ile demonów zostało w piekle, bo niesamowicie pokrywają glob i zwycięsko krążą w obrębie Watykanu. Franciszek z globalistami zaplanował ,,innego człowieka,, w opozycji do Stwórcy i chce wyszczepić wszystkich ludzi wliczając rodzące się dzieci i zmieniając kod genetyczny. Powiedzieć, że ten człowiek nie boi się Boga to mało.
Posoborowe absurdy
Najważniejszą chorobą spowodowaną noszeniem zainfekowanej maseczki to HIPOKSJA - niedotlenienie, a po tym HIPERKAPNIA zakwaszenie organizmu spowodowanej zatrzymaniem dwutlenku węgla w organiźmie. Zakwaszenie dwutlenkiem węgla powoduje ZAKWASZENIE SERCA czyli ZAWAŁ. Pogłębia dnę moczanową, bóle reumatyczne. O tym wiedzą Kardiolodzy i Plumolodzy, którzy wiedzą, że może dojść też do …More
Najważniejszą chorobą spowodowaną noszeniem zainfekowanej maseczki to HIPOKSJA - niedotlenienie, a po tym HIPERKAPNIA zakwaszenie organizmu spowodowanej zatrzymaniem dwutlenku węgla w organiźmie. Zakwaszenie dwutlenkiem węgla powoduje ZAKWASZENIE SERCA czyli ZAWAŁ. Pogłębia dnę moczanową, bóle reumatyczne. O tym wiedzą Kardiolodzy i Plumolodzy, którzy wiedzą, że może dojść też do zagrzybienia dróg oddechowych, zmniejszenie się objętości pęcherzyków płucnych, zwiększenie się gęstęj wydzieliny w drogach oddechowych.