Clicks26
vi.news

Kỳ lạ: Tổng giám mục Georg Gänswein không có ở đó

Giám mục Juan Ignacio Arrieta, thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Lập pháp, đã tấn phong 27 phó tế cho Opus Dei vào ngày 21 tháng 11.

Ban đầu, người ta đã thông báo rằng Tổng Giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Benedict XVI, sẽ thực hiện lễ tấn phong.

Hình ảnh: © Opus Dei Communications Office, CC BY-NC-SA, #newsUcsaatdlrz