Clicks29
lt.news

Angelas: Pranciškus skelbia teismą sau

Pranciškaus žodžiai liepos 18 d. Angele skambėjo kaip parodija, susidūrus su prieš dvi dienas anksčiau paskelbtu negailestingu „Motu Proprio Traditionis Custodes“, kuriuo jis bando „uždrausti“ Romos apeigas.

„Jėzus švelniai išplatina kvietimą“, - sakė Pranciškus, nors asmeniškai jis nesiremia „švelnumu“, o tironija ir žiaurumu tiek, kad jo kadenciją galima pavadinti katalikų bažnyčios Stalino epocha.

Pranciškus sukėlė „užuojautą“ ir pridūrė, kad „Dievo stilius yra artumas, atjauta ir švelnumas“. Kiekvieną kartą, kartodamas šiuos žodžius, jis priešais save uždeda veidrodį, kuris atspindi ne „užuojautą“ ir pan., bet „bejausmiškumą“, „nuošalumą“ ir „šiurkštumą“.

Jis paskelbė nuosprendį sau pagirdamas širdį, kuri „gali būti sujaudinta“, „nesusigaudyti savyje“, „pastebėti kitus, jų žaizdas, jų poreikius“. Pranciškus su Traditionis Custodes parodo, kad jis nesugeba nė vieno iš šių dalykų. Jo žodžiai yra pigi nukreipimo taktika.

#newsFivayrkgzp