Weronika....S
To dowód, że ci najbliżej Boga są najbardziej atakowani przez Złego i jeżeli ulegają, gorszą świeckich.
Quas Primas
SZOK !!! Kard Burke UDZIELA Komunii Św. na..... RĘKĘ ! (OK. 07:37min)