02:31
Kepha-Petrus
2.1K
Objawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w Medziugorje. Objawienia Matki Bożej w Medziugorje trwają nieprzerwanie od 24 czerwca 1981 r. W marcu 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI powołał Międzynarodową …More
Objawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w Medziugorje.

Objawienia Matki Bożej w Medziugorje trwają nieprzerwanie od 24 czerwca 1981 r. W marcu 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI powołał Międzynarodową Komisję, która bada trwający 31 lat fenomen. Według wciąż niepotwierdzonych informacji Komisja zakończyła już swoje prace. Swój raport przekazała Kongregacji Nauki Wiary, która z kolei swoje wnioski przedłoży Ojcu Świętemu do akceptacji…