ľubica
Môže byť heretik pápežom? Encyklika pápeža Pavla IV. Cum ex apostolatus officio
Encyklika pápeža Pavla IV. Bula pápeža Pavla IV. pojednáva o tom, či sa môže heretik stať pápežom.