Vo svete plnom chaosu, zmätku, sladkých lží a poloprávd vôbec nie je jednoduché rozlíšiť dobro od zla. V čom máme stopercentnú istotu, že niečo je od Boha? Riaditeľ arcibiskupského úradu dáva pôsobivú, až prekvapivú odpoveď: „V tom, čo je príliš v súlade s našimi očakávaniami, nikdy nebudeme mať istotu, či je to Božie. Boh nás často vedie k tomu, o čom si myslíme, že nás prevyšuje a že na to …More
Vo svete plnom chaosu, zmätku, sladkých lží a poloprávd vôbec nie je jednoduché rozlíšiť dobro od zla. V čom máme stopercentnú istotu, že niečo je od Boha? Riaditeľ arcibiskupského úradu dáva pôsobivú, až prekvapivú odpoveď: „V tom, čo je príliš v súlade s našimi očakávaniami, nikdy nebudeme mať istotu, či je to Božie. Boh nás často vedie k tomu, o čom si myslíme, že nás prevyšuje a že na to nemáme.“

Mons. Peter Šimko: Je to zápas dať Boha na prvé miesto v živote | Moja Trnavská arcidiecéza

Autor: Júlia Kubicová Vo svete plnom chaosu, zmätku, sladkých lží a poloprávd vôbec nie je jednoduché rozlíšiť dobro od zla. V čom máme stopercentnú …