Clicks1.2K
csk.cartoon
2
Kdo Popírá, Že Ježíš Je Kristus - Takový Člověk Je Antikrist (1. Jana 2:18) Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsEypocvqgreMore
Kdo Popírá, Že Ježíš Je Kristus - Takový Člověk Je Antikrist (1. Jana 2:18)

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsEypocvqgre
Unam Sanctam SK
Benedikt XVI., Boh a svet, 2000, s. 209: Je pravdaže možné čítať Starý zákon tak, že nie je orientovaný smerom na Krista; nepoukazuje úplne jednoznačne na Krista. A ak židia nemôžu vidieť oné prísľuby naplnené v ňom, toto nie je len zlá vôľa z ich strany, ale ozaj pre nejasnosť textov... Jestvujú teda úplne dobré dôvody na popieranie toho, že Starý zákon sa vzťahuje na Krista a na povedanie, …More
Benedikt XVI., Boh a svet, 2000, s. 209: Je pravdaže možné čítať Starý zákon tak, že nie je orientovaný smerom na Krista; nepoukazuje úplne jednoznačne na Krista. A ak židia nemôžu vidieť oné prísľuby naplnené v ňom, toto nie je len zlá vôľa z ich strany, ale ozaj pre nejasnosť textov... Jestvujú teda úplne dobré dôvody na popieranie toho, že Starý zákon sa vzťahuje na Krista a na povedanie, Nie, to nie je to, čo povedal. A jestvujú tiež dobré dôvody na vzťahovanie ho [SZ] na neho – toto je to, o čom je spor medzi židmi a kresťanmi.“
Podľa Ratzingera sú úplne dobré dôvody veriť, že Ježiš Kristus nemusí byť Mesiáš prorokovaný v Starom zákone! Toto znamená, že Ježiš Kristus nemusí byť Mesiáš, a je to tiež spochybnenie Božstva Ježiša Krista! Benedikt XVI. je antikristovský heretik!
Benedikt XVI., Miľníky, 1998, strany 53-54: „Čoraz viac som prišiel k uvedomeniu si, že judaizmus... a kresťanská viera opísaná v Novom zákone sú dve cesty, ako si osvojiť izraelské písma, dve cesty, ktoré sú v konečnom dôsledku obe určené postojom, ktorý človek zaujme vo vzťahu k postave Ježiša Nazaretského. Písmo, ktoré dnes nazývame Starý zákon, je samo osebe otvorené obom východiskám.“ [7]
Benedikt XVI. opäť deklaruje, že Písmo je otvorené zastávaniu židovského stanoviska k Ježišovi, že Ježiš nie je Syn Boží. Toto znamená, že Ježiš Kristus nemusí byť Mesiáš! Toto je antikristovská heréza. Presne toto je dôvodom, prečo Benedikt XVI. opakovane učí herézu, že židia nemusia veriť v Ježiša Krista pre spásu.
Benedikt XVI., Zenit News story, 5. september 2000: „[My] sme v zhode, že žid, a toto je pravda [aj] pre veriacich iných náboženstiev, nemusí poznať alebo uznať Krista za Syna Božieho, aby bol spasený...” [8]
Benedikt XVI., Boh a svet, 2000, strany 150-151: „...ich [židov] Nie Kristovi privádza Izraelitov do konfliktu s následnými činmi Boha, ale v tom istom čase vieme, že sú ubezpečení vernosťou Boha. Nie sú vynechaní zo spásy, ...“
Čítajte ďalej tu:

vatikankatolicky.com/…co-heretik-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…yt-pochabe-alebo-mozno-hereza/
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/ (Herézy a odpadlíctvo Benedikta XVI.)
vatikankatolicky.com/antikrist/ (Kto je Antikrist podľa Biblie a Tradície Katolíckej Cirkvi)

vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
vatikankatolicky.com/anti-papez-jan-pavol-i/
vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/