Clicks824
Anton Čulen

Trevignano Romano: Posolstvo Pána Ježiša 15. júna 2021

Trevignano Romano: Posolstvo Pána Ježiša 15. júna 2021

Moje deti a moji milovaní bratia, ďakujem vám, že ste počúvali moju výzvu, potešili ste ma svojou prítomnosťou a svojimi intenzívnymi modlitbami diktovanými vašim srdcom.
Pozrite, dnes ste naplnili môj dom, ako by som si prial, aby boli všetky kostoly také plné mojich bratov i chvál a piesní, ale to sa už nedeje a moje telo je často znesväcované.

Drahí bratia, sme v časoch spravodlivosti môjho Otca, mysleli ste si, že tento čas nikdy nepríde, ale ten nastal. Prosím vás, aby ste znásobili svoje modlitby, pretože veľmi skoro budete počuť, ako sa zem vzbúri a moria zvlnia v celom svete.

Neverili ste mi, ale počúvali ste tých, ktorí hovorili, že všetko sa obráti iným smerom a že všetko bude tak ako predtým, ale nestalo sa tak. Napriek tomu aj naďalej neveríte a myslíte si, že milosrdenstvo zachráni všetko, áno, to je správne, ale Môj Otec je unavený všetkou ľudskou zlobou. Všetko je vám ľahostajné a zvykli ste si aj na tie najkrutejšie veci, pretože váš pohľad sa obracia iba k pozemským veciam. Otvorte oči, buďte odvážni a prebuďte svoje spiace svedomie.

Bratia moji, mnohí z vás, ktorí ste sa dnes modlili srdcom, pocítite, ako zostupuje Duch Svätý. Teraz vás nechávam so svojím svätým požehnaním v mene Otca, v mojom mene i v mene Ducha Svätého.

Amen.

Váš drahý Ježiš
alianciazanedelu.sk/archiv/9227